خبر مهم درباره تایید مدارک تحصیلی در سفارت اتریش

login
En login

دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ | 00:00  0 نظر   527 بازدید


از این پس کلیه مدارک تحصیلی پس از تایید وکیل معتمد سفارت اتریش قابل تایید سفارت خواهد بود.

ترجمه ها به همراه کپی پلمپ شده از اصل مدارک می بایست فقط به زبان آلمانی به همراه اصل مدرک ایرانی ارائه شوند. اصل مدرک اصولا هنگام تحویل مدارک مسترد میگردد.


دیدگاه خود را بیان کنید