خبر مهم درباره تایید مدارک تحصیلی در سفارت اتریش

login
En login

دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷ | 00:00  0 نظر   72 بازدید


از این پس کلیه مدارک تحصیلی پس از تایید وکیل معتمد سفارت اتریش قابل تایید سفارت خواهد بود.

ترجمه ها به همراه کپی پلمپ شده از اصل مدارک می بایست فقط به زبان آلمانی به همراه اصل مدرک ایرانی ارائه شوند. اصل مدرک اصولا هنگام تحویل مدارک مسترد میگردد.


دیدگاه خود را بیان کنید