خبر خیلی مهم برای پذیرفته شدگان دانشگاه ملی وین

login
En login

دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷ | 00:00  0 نظر   74 بازدید


نظر به تغییر شرایط ثبت نام دانشگاه ملی وین به دلیل اینکه برای ثبت نام در دانشگاه، ثبت نام در کالج زبان الزامی می باشد. متقاضیان محترمی که ویزای تحصیلی اتریش را دریافت میکنند به بازه مهلت ثبت نام کالج زبان توجه نمایند.


دیدگاه خود را بیان کنید