خبر خیلی مهم برای پذیرفته شدگان دانشگاه ملی وین

login
En login

چهار‌شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ | 00:00  0 نظر   173 بازدید


نظر به تغییر شرایط ثبت نام دانشگاه ملی وین به دلیل اینکه برای ثبت نام در دانشگاه، ثبت نام در کالج زبان الزامی می باشد. متقاضیان محترمی که ویزای تحصیلی اتریش را دریافت میکنند به بازه مهلت ثبت نام کالج زبان توجه نمایند.


دیدگاه خود را بیان کنید