رشته هایی که در دانشگاه ملی وین به زبان انگلیسی تدریس می شوند

login
En login

 

Anglophone Literatures and Cultures

Banking and Finance

Botanik/Botany

Communication Science

Drug Discovery and Development

East Asian Economy and Society - Wirtschaft und Gesellschaft Ostasiens

Ecology and Ecosystems

English Language and Linguistics

Environmental Sciences

Evolutionary Systems Biology

Health and Physical Activity

Informatik/Computer Science

Mathematik/Mathematics

Medieninformatik/Media Informatics

Middle European interdisciplinary master's programme in Cognitive Science (MEi:CogSci)

Molekulare Mikrobiologie, Mikrobielle Ökologie und Immunbiologie/Molecular Microbiology, Microbial Ecology and Immunobiology

Physics of the Earth (Geophysics)

Science-Technology-Society

Urban Studies

Volkswirtschaftslehre/Economics

 
برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با مشاورین مجرب موسسه اورانوس مشاوره تلفنی داشته باشید، همچنین از مشاوره حضوری رایگان موسسه استفاده نمایید.

 

رویداد پژوهش اتریش

رویداد پژوهش اتریش

کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی "هدف گذاری شغلی"

مهلت ثبت نام دانشگاه های آمریکا برای پاییز 2013 تا 15 ژانویه 2013 می باشد.

مهلت ثبت نام دانشگاه های آمریکا برای پاییز 2013 تا 15 ژانویه 2013 می باشد.

اولین اقدام بعد از وارد شدن به کشور اتریش معرفی کردن خود به شهرداری منطقه است.

اولین اقدام بعد از وارد شدن به کشور اتریش معرفی کردن خود به شهرداری منطقه است.

مهلت ثبت نام دانشگاه های اتریش برای ترم زمستان تا 5سپتامبر می باشد.

مهلت ثبت نام دانشگاه های اتریش برای ترم زمستان تا 5سپتامبر می باشد.

لغو تعهد تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه های دولتی توسط موسسه دانش پژوهان اورانوس

لغو تعهد تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه های دولتی توسط موسسه دانش پژوهان اورانوس

اخذ پذیرش تحصیلی اتریش

اخذ پذیرش تحصیلی اتریش

مصائب رد شدن ویزای دانشجویان در سفارتخانه ها

مصائب رد شدن ویزای دانشجویان در سفارتخانه ها


دیدگاه خود را بیان کنید