تایید مدارک اسپانیا

login
En login

تایید دیپلماتیک مدارک توسط سفارت اسپانیا همه روزه از ساعت 8 تا 10 صبح انجام خواهد شد و تحویل مدارک نیز در ساعت 13:30 همان روز خواهد بود.

 

هزینه ی دریافتی بابت هر پلمپ ترجمه مبلغ 5 یورو می باشد .

 
پاسخگویی موسسه در ایام نوروز

پاسخگویی موسسه در ایام نوروز

مهلت ثبت نام دانشگاه های آمریکا برای پاییز 2013 تا 15 ژانویه 2013 می باشد.

مهلت ثبت نام دانشگاه های آمریکا برای پاییز 2013 تا 15 ژانویه 2013 می باشد.

اولین اقدام بعد از وارد شدن به کشور اتریش معرفی کردن خود به شهرداری منطقه است.

اولین اقدام بعد از وارد شدن به کشور اتریش معرفی کردن خود به شهرداری منطقه است.


دیدگاه خود را بیان کنید