دانشگاه کلاگنفورت (Klagenfurt)

دانشگاه کلاگنفورت, کارشناسی در دانشگاه کلاگنفورت, کارشناسی ارشد در دانشگاه کلاگنفورت لیسانس در دانشگاه کلاگنفورت, فوق لیسانس در دانشگاه کلاگنفورت, دکترا در دانشگاه کلاگنفورت, دکتری در دانشگاه کلاگنفورت, phd در دانشگاه کلاگنفورت, تحصیل در وین,Klagenfurt university

تحصیل در اتریش

login
En login

  چهار‌شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ | 14:46   0 نظر   2516 بازدید


لیست رشته های موجود در دانشگاه کلاگنفورت

کارشناسی در دانشگاه کلاگنفورت

o Technical Mathematics & Data Analysis

o Philosophical Experience

o Applied Music Theory

o Media & Communication Studies

o Information Technology

o Education Sciences

o Information Management

o Applied Cultural Sciences

o Economy & Law

o Applied Business Administration

o Romance Studies

o Psychology

o Philosophy

o History

o Geography

o Slavic Studies

o German Philology / German Studies

o English & American Studies

o Computer Sciences

کارشناسی ارشد در دانشگاه کلاگنفورت

o Applied Business Administration

o Applied Cultural Sciences

o Information Management

o Adult and vocational education

o Social & Human Ecology

o Applied Music Theory

o Communication & Culture

o Media

o German Philology in the Intercultural Context

o Geography & Regional Research

o Social Pedagogoy/Integration Pedagogoy

o School Pedagogy

o Information Technology

o International Management

o Romance Studies

o Philosophy

o History

o Psychology

o Technical Mathematics

o Slavic Studies

o German Philology / German Studies

o English & American Studies

o Computer Sciences

دکتری در دانشگاه کلاگنفورت

o Natural Sciences

o Philosophy

o PhD – Doctor of Philosophy

o Social & Economic Sciences

o Technical Sciences

دیدگاه خود را بیان کنید