دو رتبه زیر ده دانشگاه علوم پزشکی وین در رتبه بندی CWUR

login
En login

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷ | 00:00  0 نظر   419 بازدید


دانشگاه علوم پزشکی وین دو رتبه زیر ده در رتبه بندی CWUR به دست آورده است.

برای اولین بار، در رتبه بندی جدید CWUR که بر دستاوردهای دانشگاه در 227 موضوع مختلف مانند علوم طبیعی، علوم اجتماعی و انسانی و همچنین علوم پزشکی است.

جایگاه هفتم در "Allergologie" و جای هشت در "طب اورژانس" را بدست آورده است.

دیدگاه خود را بیان کنید