تغییر قوانین در کالج زبان ملی وین

login
En login

دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ | 00:00  0 نظر   937 بازدید


تغییر قوانین برای دانشجویانِ مشغول به تحصیل در کالج زبان ملی وین (VWU)

از تاریخ 28/07/2017دانشگاه ملی وین فقط مدرک EPD (Ergänzungsprüfung Deutsch)در سطح B2 را که مستقیما از کالج دانشگاه صادر شده باشد، قبول خواهد کرد. مدارک ÖSD متاسفانه دیگر نه برای ثبت نام اصلی دانشگاه و نه برای تمدید ویزا و اقامت دانشجویی مورد تایید خواهد بود .


دیدگاه خود را بیان کنید
Code Image - Please contact webmaster if you have problems seeing this image code captcha