مدارک لازم جهت تحصیل در نروژ

مدارک لازم جهت تحصیل در نروژ

تحصیل در اتریش

login
En login

مدارک لازم جهت تحصیل در نروژ

 اصل یا ترجمه رسمی مدارک و ریز نمرات دبیرستان,پیش دانشگاهی و دانشگاه

کپی برابر با اصل گذرنامه

توصیه نامه از دو نفر از اساتید 

گواهی سابقه کار در صورت داشتن

یک قطعه عکس پاسپورتی 

اصل یا کپی تایید شده کارنامه آزمون زبان

رزومه(cv)