گواهی تمکن مالی در نروژ

تحصیل در نروژ , گواهی تمکن مالی در نروژ, گواهی تمکن مالی

تحصیل در نروژ , گواهی تمکن مالی در نروژ , گواهی تمکن مالی

login
En login

گواهی تمکن مالی در نروژ

 تمامی دانشگاه های نروژ شما را ملزم به ارائه مدرکی با عنوان bank statement یا گواهی تمکن مالی (گواهی موجودی حساب) می نمایند. شما باید این مدارک را در بازه زمانی تعیین شده به همراه سایر مدارک از قبیل مدارک تحصیلی و ریز نمرات به دانشگاه های نروژ ارسال نمایید.

کافی است مبلغ مورد نظر را معادل ریالی حدود 90/000 کرون که چیزی حدود 15/000 دلار می باشد را به حساب خود واریز کرده و به شعبه مرکزی و یا یکی از شعب ارزی بانک مربوطه مراجعه نمایید.در اکثر موارد همانروز این گواهی برای شما صادر گردیده و می توانید بلا فاصله حساب خود را خالی نمایید.

باید توجه داشته باشید که در انتهای برگه باید حتما نرخ برابری ریال در برابر یکی از ارزهای کرون نروژ دلار یا یورو درج شده باشد.

نوع ارز هیچ تفاوتی نداشته و هر سه مورد قبول می باشد. برای هر برگ تمکن مالی مبلغی به عنوان کارمزد از شما اخذ خواهد شد. بنا بر تجربه بانک های اقتصاد نوین و سامان بیشتر توصیه می شوند.