اصول تحویل و دریافت مدارک

 اصول تحویل و دریافت مدارک

تحصیل در اتریش

login
En login

  دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷ | 11:29   0 نظر   2031 بازدیدبرای تحویل دادن مدارک به ما و تحویل گرفتن مدارک، لطفاً اصول و نکات زیر را به منظور جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه به دقت بخوانید و رعایت نمایید.

1- باید اصل تمامی اسناد و مدارک تحویل داده شود. لطفاً قبل از تحویل مدارک، در صورت داشتن جلد محافظ، آن را از مدارک جدا نمایید.
2- اخذ برخی گواهی‌ها مانند اخذ گواهی عدم سوءپیشینه از پلیس +۱۰به دو تا سه هفته زمان نیاز دارد. بنابراین فرصت کافی برای ترجمه و تأیید اسناد و مدارک خود در نظر بگیرید.
3- زمان معمول برای انجام ترجمه رسمی و اخذ تأییدات دادگستری و امور خارجه ۷ تا ۱۰روز کاری است. بنابراین فرصت کافی برای ترجمه و تأیید اسناد و مدارک خود در نظر بگیرید.
4- زبان مورد نظر برای ترجمه را مشخص فرمایید.
5- در صورتی که مدارک توسط دارالترجمه جهت اخذ تأییدیه دادگستری و امور خارجه ارسال شده باشند،نمی‌توانید اصل مدارک خود را تا قبل از تاریخ تحویل ترجمه از دارالترجمه دریافت نمایید.برای موارد ضروری با مسئول دارالترجمه هماهنگ کنید
6- تعداد نسخه‌های ترجمه را به طور دقیق مشخص نمایید.
7- برای تأیید برخی از اسناد و مدارک به اصل مدارک دیگر یا تأیید مرجع صادر کننده نیاز است.
8- مشخصات افراد باید دقیقاً مطابق با مشخصات گذرنامه آنها باشد. بنابراین برای تمام افرادی که بناست مدارکشان ترجمه شود، نام و نام خانوادگی، نام پدر و محل تولد را به انگلیسی و تاریخ تولد را به میلادی، مطابق با آنچه در گذرنامه فرد درج شده است، به مسئول دارالترجمه تحویل دهید. در صورت عدم اطمینان، کپی گذرنامه خود و کلیه دیگر افرادی که قرار است مدارکشان ترجمه شوند را به دارالترجمه تحویل دهید. دارالترجمه در قبال عدم ارائه نام و مشخصات انگلیسی و یا نادرست بودن اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی مسئولیتی ندارد.
9- نوع تأییدیه‌های لازم را مشخص کنید.
10- هنگام تحویل دادن اسناد و مدارک به متصدی کار، حتماً قبض رسید دریافت کنید و مندرجات آن از قبیل نام و تعداد اسناد و مدارک را با دقت بررسی نمایید. در حفظ و نگهداری قبض رسید دقت کنید، اسناد و مدارک و ترجمه‌ها تنها به آورنده قبض تحویل داده می شوند و هر فردی می‌تواند با ارائه قبض رسید آنها را دریافت کند
11- هنگام تحویل گرفتن ترجمه مدارک خود از دارالترجمه، حتماً نوع و تعداد اصل اسناد و مدارک و تعداد نسخه‌های ترجمه شده را به دقت کنترل کنید. مندرجات نسخه‌های ترجمه شده از قبیل املای اسامی خاص، تاریخ تولدها، شماره‌ها، و اعداد و ارقام را به دقت کنترل کنید.

لینک های مرتبط
دیدگاه خود را بیان کنید