نحوه دریافت مدارک تحصیلی از دانشگاه ها

نحوه دریافت مدارک تحصیلی از دانشگاه ها

تحصیل در اتریش

login
En login

نحوه دریافت مدارک تحصیلی از دانشگاه ها

مدارک دانشگاهی بطور کلی شامل ریزنمرات و دانشنامه می باشد که مراحل خاصی بسته به نوع دانشگاه و نوع مدرک برای آزادسازی آن باید طی شود به عنوان نمونه آزاد سازی مدارک دانشگاه های دولتی با آزاد و یا علوم پزشکی با هم متفاوت هست .

گواهی پایان دوره تحصیلی ( دانشنامه ) :

جهت ادامه تحصیل در مقاطع عالی اعم از Master و Phd نیاز به ارائه دانشنامه رسمی فارغ التحصیلی می باشد که بسته به شرایط دانشگاه زمان دریافت آن پس از فارغ التحصیلی متفاوت می باشد اما در صورت اشتغال به تحصیل برای Apply به علت در دست نداشتن دانشنامه، می توان با آخرین ریزنمرات تحصیلی رسمی قابل ترجمه اقدام کرد و هنگام ثبت نام مدرک دانشنامه را ارائه نمود.

»» بطور کلی در هنگام فارغ التحصیلی دو نوع دانشنامه دریافت می شود:

  1. گواهی موقت پایان دوره
  2. دانشنامه اصلی پایان دوره

»» نکته مهم ( ویژه آقایان ) :

طبق نامه جدید نظام وظیفه، حتی با گواهی اشتغال به تحصیل که شماره نامه معافیت در آن ذکر شده باشد، می توان دانشنامه و ریزنمرات رسمی را ( بعد از امور مربوط به آموزش رایگان ) تحویل گرفت.

» برای دریافت دانشنامه باید شرایط زیر را داشته باشید:

1 . کلیه دروس مربوطه گذارنده شده و فارغ التحصیل بحساب آیید.

2 . وضعیت نظام وظیفه مشخص شده باشد ( معافیت پزشکی ، معافیت تحصیلی و ... نیز قابل قبول خواهد بود ).

3 . تعهد خدمت برابر سنوات تحصیلی برای منطقه یک و دو برابر سنوات تحصیلی برای مناطق دو و سه انجام شده باشد و یا هزینه تحصیل رایگان برای دانشجویان دانشگاه های سراسری پرداخت شده باشد و نیز هزینه تحصیل رایگان مقطع پایین تر نیز پرداخت شده باشد .

4 . کلیه وام‌ها و بدهی‌ها به دانشگاه تسویه شده باشد .

»» توجه توجه :

لازم به ذکر است که در برخی دانشگاه‌ها آماده سازی دانشنامه زمان بر بوده و ممکن هست چندین ماه ( 3 الی 6 ماه ) به طول بیانجامد. در این صورت با دریافت گواهی موقت پایان تحصیلات می توانید از آن بجای دانشنامه استفاده کنید. گواهی مذکور دارای یرخی مهر و امضای دانشگاه بوده و قابل ترجمه غیررسمی می‌باشد .

 

 

تحصیل لیسانس در اتریش