دانشگاه کلاگنفورت (Klagenfurt)

دانشگاه کلاگنفورت, کارشناسی در دانشگاه کلاگنفورت, کارشناسی ارشد در دانشگاه کلاگنفورت لیسانس در دانشگاه کلاگنفورت, فوق لیسانس در دانشگاه کلاگنفورت, دکترا در دانشگاه کلاگنفورت, دکتری در دانشگاه کلاگنفورت, phd در دانشگاه کلاگنفورت, تحصیل در وین,Klagenfurt university

لیست رشته های موجود در دانشگاه کلاگنفورت

login
En login

دانشگاه کلاگنفورت (Klagenfurt)

 

 

 

لیست رشته های موجود در دانشگاه کلاگنفورت

  کارشناسی در دانشگاه کلاگنفورت

 

o Technical Mathematics & Data Analysis

o Philosophical Experience

o Applied Music Theory

o Media & Communication Studies

o Information Technology

o Education Sciences

o Information Management

o Applied Cultural Sciences

o Economy & Law

o Applied Business Administration

o Romance Studies

o Psychology

o Philosophy

o History

o Geography

o Slavic Studies

o German Philology / German Studies

o English & American Studies

o Computer Sciences

   

کارشناسی ارشد در دانشگاه کلاگنفورت  

o Applied Business Administration

o Applied Cultural Sciences

o Information Management

o Adult and vocational education

o Social & Human Ecology

o Applied Music Theory

o Communication & Culture

o Media

o German Philology in the Intercultural Context

o Geography & Regional Research

o Social Pedagogoy/Integration Pedagogoy

o School Pedagogy

o Information Technology

o International Management

o Romance Studies

o Philosophy

o History

o Psychology

o Technical Mathematics

o Slavic Studies

o German Philology / German Studies

o English & American Studies

o Computer Sciences

 

دکتری در دانشگاه کلاگنفورت

o Natural Sciences

o Philosophy

o PhD – Doctor of Philosophy

o Social & Economic Sciences

o Technical Sciences

 

 

 

 


دیدگاه خود را بیان کنید