تست های پیش نیاز ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزشی آمریکا

تحصیل در آمریکا, پذیرش تحصیلی در امریکا,دانشگاه آمریکا, شرایط پذیرش دانشگاه های آمریکا

تست های پیش نیاز ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزشی آمریکا

login
En login

تست های پیش نیاز ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزشی آمریکا

 پیش نیاز ورود به دانشگاه های آمریکا

متقاضیان تحصیل در اغلب کالجها و دانشگاه های آمریکا در مقاطع کارشناسی - کارشناس ارشد و دکتری بایستی توانائی اثبات مهارتهای زبان انگلیسی خود را داشته باشد که در واقع جزئی از پروسه  و در واقع از پیش نیازهای پذیرش تحصیلی است و این خود  بعنوان یکی از عوامل مهم در اخذ پذیرش از دانشگاه های آمریکا است.


Admission Test Overview:

دانشگاه ها عموما واجد شرایط بودن دانشجو را بعد از دریافت مدارک لازم و نتایج تست های پیش نیاز یررسی میکنند. توانائی و مهارتهای متقاضی در زبان انگلیسی نقش مهمی در اخذ پذیرش تخصیلی دارند. بعضی دانشگاه ها ممکن است ارزش زیادتری نسبت به بقیه مراکز آموزشی برای نتایج این تستها در پروسه پذیرش قائل باشند.

سطح نمرات لازم تستهای پیش نیاز در مراکز آموزشی  و بخشهای دانشگاهی مختلف، متقاوت است.

 

 Types of Standardized Tests

اغلب متقاضیان دوره های کارشناسی , کارشناسی ارشد و دکتری برای اثبات مهارتهای خود در زبان انگلیسی بایستی امتحان تافل را با موفقیت پشت سر بگذارند.

تستهای پیش نیاز برای دوره های کارشناسی:

  •   Scholastic Assessment Test - SAT
  •  Test of English as a Foreign Language  - TOEFL

تستهای پیش نیاز برای دوره های کارشناسی ارشد و دکتری:

    Test of English as a Foreign Language - TOEFL

    Test of Spoken English - TSE

  Graduate Record Examinations (GRE) – for liberal arts, science, math

   Graduate Management Admission Test (GMAT) – for business schools/study for MA ) programs

    Law School Admission Testing Program (LSAT) – for law schools

   Medical College Admission Test (MCAT) – for medical schools

    Dental Admission Testing Program (DAT) – for dental schools

   Pharmacy College Admission Test  - PCAT

  Optometry Admission Testing Program -  OAT

     لازم به ذکر است برخی از دانشگاه ها ممکن است تستهای پیش نیاز دیگری که در لیست فوق نیست را  نیز جهت ورود به دانشگاه نیاز داشته باشند.

Test Preparation and Fees

میلیونها دانشجو سالیانه در این آزمونها شرکت میکنند بنابراین می بایست جهت شرکت در این آزمونها سریعا اقدام نمائید تا بتوانید در موقع مقرر تست را انجام و در زمان مقتضی به دانشگاه تحویل دهید.

رتبه دانشگاههای آمریکا