واژه نامه فرایند اخذ پذیرش

واژه نامه فرایند اخذ پذیرش, واژه نامه اپلای

تحصیل در اتریش

login
En login

واژه نامه فرایند اخذ پذیرش

 

اقدام برای اخذ پذیرش یا گرفتن ویزا (به کل فریند گفته می شود) Apply- Application
دانشجو یا شخصی که اپلای می کند Applicant
فرم اپلیکیشن که در وبسایت دانشگاه ها پر می کنید Application form
هزینه ای که باید بپردازید تا فرم اپلیکیشن شما ارسال شود Application fee
پذیرش دانشجو Admission
مدارک و پیشنیازهای مورد درخواست دانشگاه برای پذیرش Admission reqirements
منظور دانشجویانی است که در کشورهای موردنظر زندگی نمی کنند- دانشجویان خارجی International Students
دانشجویان آینده دانشگاه  منظور کسانی است که در نظر دارند برای دانشگاه موردنظر درخواست بفرستند (یعنی خود شما) Prospective Students
پردیس دانشگاه Campus
خوابگاه Dorm
معمولا به معنای دانشکده یا مجموعی از چند دانشگاه فعال در یک حوزه علمی است Department

معنای اول  گروهی از دپارتمان های دانشگاه، یا دانشکده ای که در یک حوزه علمی خاص فعالیت می کند

معنای دوم  اساتید و کارمندان دانشگاه

Faculty
رئیس دانشگاه Dean
رزومه Resume
رزومه CV
پورتفولیو همان آلبوم نمونه کارهاست که اگر در رشته هایی چون معماری، گرافیک، نقاشی و غیره قصد اخذ پذیرش دارید باید به دانشگاه مورد نظر ارائه دهید Portfolio
 انگیزه نامه  Statement of   (SOP)Purpose 
 انگیزه نامه  Motivation letter
 همان انگیزه نامه است اما اغلب برای شغل های غیر آکادمیک به کار می رود.  Cover letter
 توصیه نامه

 Letter of Recommendation

(LOR)

 مدرک زبان

Proof of English 

Proficiency

 گذرنامه  Passport
 اجازه ورود به  خروج از - یک کشور خاص  Visa

 به معنای موسسه ایست که آموزش عالی ارائه می دهد

به طور خاص در انگلستان به معنای دانشکده یا موسسه ای وابسته به یک دانشگاه است

 College
 ریزنمرات  Transcript
 به طور کلی به معنای بودجه ای است که برای پروژه ای خاص اختصاص داده می شود  Fund
 بودجه ای که توسط دولت یا موسسه ای دیگر برای پروژه ای خاص در نظر گرفته شده است  Grant
 شغل، موقعیت شغلی  Position
 مقاله علمی که در یک ژورنال آکادمیک یا سمیناری علمی به چاپ رسیده باشد  Paper