واژه نامه فرایند اخذ پذیرش

واژه نامه فرایند اخذ پذیرش, واژه نامه اپلای

تحصیل در اتریش

login
En login

اقدام برای اخذ پذیرش یا گرفتن ویزا (به کل فریند گفته می شود) Apply- Application
دانشجو یا شخصی که اپلای می کند Applicant
فرم اپلیکیشن که در وبسایت دانشگاه ها پر می کنید Application form
هزینه ای که باید بپردازید تا فرم اپلیکیشن شما ارسال شود Application fee
پذیرش دانشجو Admission
مدارک و پیشنیازهای مورد درخواست دانشگاه برای پذیرش Admission reqirements
منظور دانشجویانی است که در کشورهای موردنظر زندگی نمی کنند- دانشجویان خارجی International Students
دانشجویان آینده دانشگاه منظور کسانی است که در نظر دارند برای دانشگاه موردنظر درخواست بفرستند (یعنی خود شما) Prospective Students
پردیس دانشگاه Campus
خوابگاه Dorm
معمولا به معنای دانشکده یا مجموعی از چند دانشگاه فعال در یک حوزه علمی است Department

معنای اول گروهی از دپارتمان های دانشگاه، یا دانشکده ای که در یک حوزه علمی خاص فعالیت می کند

معنای دوم اساتید و کارمندان دانشگاه

Faculty
رئیس دانشگاه Dean
رزومه Resume
رزومه CV
پورتفولیو همان آلبوم نمونه کارهاست که اگر در رشته هایی چون معماری، گرافیک، نقاشی و غیره قصد اخذ پذیرش دارید باید به دانشگاه مورد نظر ارائه دهید Portfolio
انگیزه نامه Statement of (SOP)Purpose
انگیزه نامه Motivation letter
همان انگیزه نامه است اما اغلب برای شغل های غیر آکادمیک به کار می رود. Cover letter
توصیه نامه

Letter of Recommendation

(LOR)

مدرک زبان

Proof of English

Proficiency

گذرنامه Passport
اجازه ورود به خروج از - یک کشور خاص Visa

به معنای موسسه ایست که آموزش عالی ارائه می دهد

به طور خاص در انگلستان به معنای دانشکده یا موسسه ای وابسته به یک دانشگاه است

College
ریزنمرات Transcript
به طور کلی به معنای بودجه ای است که برای پروژه ای خاص اختصاص داده می شود Fund
بودجه ای که توسط دولت یا موسسه ای دیگر برای پروژه ای خاص در نظر گرفته شده است Grant
شغل، موقعیت شغلی Position
مقاله علمی که در یک ژورنال آکادمیک یا سمیناری علمی به چاپ رسیده باشد Paper