پروسه اخذ پذیرش از دانشگاه های معتبر

اخذ پذیرش از دانشگاه های معتبر, پروسه اخذ پذیرش از دانشگاه های معتبر

تحصیل در اتریش

login
En login

پروسه اخذ پذیرش از دانشگاه های معتبر

- رزومه خوب یا عالی
- اتمام تحصیل در یک مقطع تحصیلی
- اخذ مدارکی مانند پایان نامه،ریزنمرات و..
- فراخور هر سفارتی ترجمه مدارک بطوریکه برای آن سفارت یا دانشگاه های آن کشور قابل قبول باشد
 - آمادگی برای آزمون های زبان بین المللی که اهم آنها TOEFL,IELTS,GRE,GRE SUBJECT , GMAT می باشد.
- ارسال نمرات و مدارک به مرکز دانشگاه ها
- پرداختن پول بررسی مدارک که به Application fee معروف است.
- انتظار تا اعلام نتیجه نهایی بررسی ها
- پس از اخذ پذیرش باید از سفارت وقت مصاحبه گرفته و به سفارت مراجعت نمایید. گاهی این سفارت خارج ایران قرار دارد که یک سفر هزینه بر خواهد بود.
- عمدتا سفارت هم به آماده سازی مدارک نیاز دارد.
- اخذ ویزا و فراهم کردن لوازم سفر.
- تهیه بلیط هواپیما