دانش پژوهان اورانوس | موسسه اعزام دانشجو

دانش پژوهان اورانوس,موسسه اعزام دانشجو

دانش پژوهان اورانوس | موسسه اعزام دانشجو به اتریش , اعزام دانشجو به آمریکا

En
دانش پژوهان اورانوس

راهنمای یادگیری زبان آلمانی

بسیاری از زبان آموزان معتقدند که خواندن دستور زبان هیچ کمکی به آنها در زبان گفتار نکرده و صرفا وقت آنها را میگیرد و ممکن است در

زبان انگلیسی چیزی به عنوان کلاس های مکالمه محور در هر سطح زبانی وجود داشته باشد ولی عملا در زبان آلمانی بدون دانش شما

نمیتوانید صحیح صحبت کنید بفهمید وبنویسید. بنابراین از همین ابتدا توجه و دقت ویژه ای را به این بخش اختصاص دهید

 

آشنایی با دانشگاه های اتریش

Austria

آشنایی با دانشگاه های امریکا

Austria

دانشگاه های مرتبط جهت تحصیلات

https://www.dpu.org.ir/