دانش پژوهان اورانوس

اشتایرمارک

login
En login

اشتایرمارک

دانشگاه مونتان لئوبن (Montanuniversität Leoben)

دانشگاه مونتان لئوبن که در آلمانی Montanuniversitat Leoben خوانده میشود، یکی دیگر از دانشگاه های دولتی در شهر لئوبن، ایالت اشتایرمارک اتریش می باشد که ...

14:50 | 10 / 12 / 1399

دانشگاه تکنیک گراتس (TU Graz)

دانشگاه تکنیک گراتس (Technische Universitat Graz) که به طور مختصر دانشگاه TU گراتس شناخته شده است، یکی از 5 دانشگاه های دولتی ایالت اتریش – اشتایر (St ...

16:08 | 2 / 12 / 1399

دانشگاه گراتس اتریش (Graz)

دانشگاه گراتس (Karl-Franzens-Universitat Graz) یک دانشگاه دولتی در شهر گراتس اتریش می باشد که در سال 1585 توسط ارشیدوک جان تأسیس شد. دانشگاه گراتس، ...

14:00 | 2 / 12 / 1399
https://www.dpu.org.ir/