دانش پژوهان اورانوس

آموزش زبان آلمانی

login
En login

آموزش زبان آلمانی

آموزش زبان آلمانی - قسمت اول اهمیت و یادگیری زبان آلمانی

آلمانی، زبان بیش از 120 میلیون از جمعیت مردم دنیاست که در کشورهای آلمان، اتریش، سوییس، لیختنشتاین به عنوان زبان اصلی کشور محسوب می گردد.

12:43 | 26 / 4 / 1398