دانش پژوهان اورانوس

آموزش زبان آلمانی

login
En login

آموزش زبان آلمانی

اهمیت یادگیری زبان آلمانی

موفقیت در دنیای تحصیلی ...

12:43 | 26 / 4 / 1398

درس اول - قسمت مقدماتی

ابتدایی ترین مبحث زبان ...

16:59 | 8 / 7 / 1398
11:31 | 9 / 7 / 1398

درس سوم - معرفی خود به زبان آلمانی

پادکست به همراه تمرین ...

14:21 | 9 / 7 / 1398
15:49 | 9 / 7 / 1398

درس پنجم - گرامر مقدماتی

قواعد صرف فعل در زبان آلمانی ...

10:00 | 10 / 7 / 1398

درس ششم - تکنیک های هجی کردن

آموزش زبان آلمانی ...

10:41 | 10 / 7 / 1398

کلمات پرسشی در آلمانی

خلاصه ای از مطالب درس های گذشته ...

11:00 | 10 / 7 / 1398

درس نهم - فعلها در آلمانی

یکی از بهترین دیکشنری های آلمانی  ...

14:20 | 10 / 7 / 1398

درس دهم - آموزش اعداد زبان آلمانی

در قالب یک مکالمه و تمرین، ...

15:16 | 10 / 7 / 1398
09:49 | 11 / 7 / 1398

آموزش زبان آلمانی - درس دوازدهم

خرید کردن در سوپرمارکت ...

11:00 | 11 / 7 / 1398
11:48 | 11 / 7 / 1398
12:54 | 11 / 7 / 1398
امتیاز 4.9 /5 از 421 رای
https://www.dpu.org.ir/