دانش پژوهان اورانوس| موسسه اعزام دانشجو

login
En login

اخبار

رتبه‌بندی دانشگاه وین در سال ۲۰۲۳

دانشگاه وین توسط دوک رودولف چهارم در سال 1365 تأسیس شد. این دانشگاه قدیمی ترین دانشگاه در جهان آلمانی زبان و یکی از بزرگترین دانشگاه های اروپای مرکزی ...

اخبار ویژه

تحصیل به زبان انگلیسی در دانشگاه وین 2023

لیست رشته های کارشناسی‌ارشد ...

اخبار ویژه

اخذ پذیرش از دانشگاه های هنر اتریش

نقاشی، گرافيک، موسيقی ...

اخبار ویژه
تعداد رکورد : 25
https://www.dpu.org.ir/