دانش پژوهان اورانوس| موسسه اعزام دانشجو

اشتایرمارک

En

اشتایرمارک

دانشگاه پزشکی گراتس (MedUni Graz)

دانشگاه علوم پزشکی گراتس، که در آلمانی Medizinische Universitat Graz و به اختصار MedUni Graz نامیده می شود، دانشگاهی دولتی در گراتس ایالت اشتایرمارک ا ...

دانشگاه مونتان لئوبن (Montanuniversität Leoben)

دانشگاه مونتان لئوبن که در آلمانی Montanuniversitat Leoben خوانده میشود، یکی دیگر از دانشگاه های دولتی در شهر لئوبن، ایالت اشتایرمارک اتریش می باشد که ...

دانشگاه تکنیک گراتس (TU Graz)

دانشگاه تکنیک گراتس (Technische Universitat Graz) که به طور مختصر دانشگاه TU گراتس شناخته شده است، یکی از 5 دانشگاه های دولتی ایالت اتریش – اشتایر (St ...

دانشگاه گراتس اتریش (Graz)

دانشگاه گراتس (Karl-Franzens-Universitat Graz) یک دانشگاه دولتی در شهر گراتس اتریش می باشد که در سال 1585 توسط ارشیدوک جان تأسیس شد. دانشگاه گراتس، ...

https://www.dpu.org.ir/