دانش پژوهان اورانوس| موسسه اعزام دانشجو

تیرول

En

تیرول

دانشگاه پزشکی اینسبروک -

دانشگاهی مشهور در قلب کوهای آلپ ...

دانشگاه اینسبروک

دانشگاه اینسبروک، دانشگاهی دولتی و مرکزی در پایتخت فدرال ایالت تیرول اتریش می‌باشد که در سال 1669 تأسیس شده است. ...

https://www.dpu.org.ir/