همکاری دانشگاه های وين و دانشگاه هنر اصفهان

 اعلام همکاری دو جانبه بین دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنرهای کاربردي وين و گروه باستان شناسي دانشگاه وين با دانشگاه هنر اصفهان

 اعلام همکاری دو جانبه بین دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنرهای کاربردي وين و گروه باستان شناسي دانشگاه وين با دانشگاه هنر اصفهان

login
En login

جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ | 15:40  0 نظر   6222 بازدید


اعلام همکاری دو جانبه بین دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنرهای کاربردي وين و گروه باستان شناسي دانشگاه وين با دانشگاه هنر اصفهان

در راستای حضور تیم بلند پایه اي از وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري جمهوري اسلامي ايران با مقامات هم رده کشور اتريش در شهر وين، رياست دانشگاه هنر اصفهان آقاي دکتر مصطفي کياني و مدير دفتر روابط بين الملل دانشگاه هنر اصفهان آقاي دكتر سيد محمد امين امامي از گروه حفاظت و مرمت دانشگاه هنرهاي كاربردي وين و گروه باستان شناسي دانشگاه وين بازديد نمودند.
این دیدار به دنبال حضور مقامات دو کشور در شهر وین جهت برنامه ريزي در راستاي ايجاد همکاريهاي دوجانبه و گسترده در بين دانشکده هاي مزبور انجام گرفت. در اين خصوص اعضاي هر سه دانشگاه با هدف سنجش پتانسيل هاي همكاري دوجانبه در قالب تبادل استاد و دانشجو به بحث و تبادل نظر پرداختند. در اين راستا اعلام خشنودي از برقراري هر نوع ارتباط بين المللي از سوي محققين مربوطه اعلام گرديد.

موزه آثار باستانی در شهر اصفهان

منبع:

دانشگاه هنر اصفهان


دیدگاه خود را بیان کنید
https://www.dpu.org.ir/