ثبت نام کالج های زبان دانشگاه ملی وین

روز دوشنبه 21 ژانویه آغاز و تا 4 فوریه ثبتانم دانشگاه ملی وین می باشد

روز دوشنبه 21 ژانویه آغاز و تا 4 فوریه ثبتانم دانشگاه ملی وین می باشد

login
En login

جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ | 16:25  0 نظر   5395 بازدید


قابل توجه دوستانی که ویزای خود را دریافت کرده و برای #ورود_به_اتریش در حال برنامه ریزی هستند:

ثبت نام کالج های زبان دانشگاه ملی وین از روز دوشنبه 21 ژانویه آغاز و تا 4 فوریه ادامه خواهد داشت.

دانشگاه ملی وین


دیدگاه خود را بیان کنید
https://www.dpu.org.ir/