اطلاعیه جدید پیرامون رسیدگی به درخواست ها و سوالات

پیرامون رسیدگی به درخواست ها و سوالات خود ، شما عزیزان می توانید با آدرس ایمیل موسسه به نشانی dpuuranus @gmail.comدر ارتباط باشید.

پیرامون رسیدگی به درخواست ها و سوالات خود ، شما عزیزان می توانید با آدرس ایمیل موسسه به نشانی dpuuranus @gmail.comدر ارتباط باشید.

En

چهار‌شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ | 16:30  0 نظر   5079 بازدید


اطلاعیه به دلیل حجم بالای پرونده های جاری و جهت تسریع در روند پاسخگویی به شما عزیزان طبق قوانین جدید موسسه لطفا تمامی درخواست های پیگیری و سوالات خود را کتبا به ایمیل موسسه dpuranus@gmail.com ارسال نمایید.


دیدگاه خود را بیان کنید
https://www.dpu.org.ir/