رونق بازار کار و کاهش نرخ بیکاری در کشورهای اروپایی

به گزارش مرکز آمار اتحادیه اروپا، متوسط تعداد شاغلین در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و 19 کشور عضو منطقه یورو تا پایان سه ماهه دوم سال 2019 توانست رشد 2 درصدی را به ثبت برساند. این رشد در مقایسه با رشد 4 درصدی شمار شاغلین در سه ماهه نخست سال نصف شده است.

به گزارش مرکز آمار اتحادیه اروپا، متوسط تعداد شاغلین در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و 19 کشور عضو منطقه یورو تا پایان سه ماهه دوم سال 2019 توانست رشد 2 درصدی را به ثبت برساند. این رشد در مقایسه با رشد 4 درصدی شمار شاغلین در سه ماهه نخست سال نصف شده است.

login
En login

چهار‌شنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ | 16:56  0 نظر   1303 بازدید


به گزارش مرکز آمار اتحادیه اروپا، متوسط تعداد شاغلین در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و 19 کشور عضو منطقه یورو تا پایان سه ماهه دوم سال 2019 توانست رشد 2 درصدی را به ثبت برساند. این رشد در مقایسه با رشد 4 درصدی شمار شاغلین در سه ماهه نخست سال نصف شده است. اما با این وجود نرخ بیکاری در بسیاری از اقتصادهای بزرگ اروپایی رو به کاهش بوده است. طبق اعلام آمار وزارت کار آلمان شمار بیکاران این کشور در ماه ژوئن با هزار نفر کاهش نسبت به ماه قبل به دو میلیون دویست هشتاد و یک هزار نفر کاهش پیدا کرده و نرخ بیکاری در بزرگترین اقتصاد منطقه یورو در سطح 5 درصد باقی مانده است. آلمان پس از جمهوری چک اکنون دارای دومین نرخ بیکاری پایین در اتحادیه اروپاست. شمار جوانان 19 - 24 ساله بیکار در این کشور نیز به 5/6 درصد رسیده است. که کمترین میزان در طول تاریخ این کشور محسوب می شود. در فرانسه دومین اقتصاد بزرگ منطقه ای یورو نیز تا پایان ماه ژوئن نرخ بیکاری در سطح 8/7 درصدی قرار گرفته است. از سوی دیگر اما نرخ بیکاری در انگلستان دومین اقتصاد بزرگ اروپا افزایش یافته است. تا پایان سه ماهه دوم سال 2019 متوسط نرخ بیکاری در این کشور با 1 درصد افزایش نسبت به سه ماهه نخست سال به 3.9 درصد رسیده است.


دیدگاه خود را بیان کنید
امتیاز 4.9 /5 از 421 رای
https://www.dpu.org.ir/