دانشگاه وین به عنوان بهترین دانشگاه اتریش انتخاب شد.

در جدیدترین رتبه بندی انجام شده توسط تایمز در سال 2019 دانشگاه ملی وین با ارتقا رتبه از 143 به 134 به عنوان بهترین دانشگاه اتریش در این لیست حضور دارد.

در جدیدترین رتبه بندی انجام شده توسط تایمز در سال 2019 دانشگاه ملی وین با ارتقا رتبه از 143 به 134 به عنوان بهترین دانشگاه اتریش در این لیست حضور دارد.

login
En login

یک‌شنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۲ | 11:23  0 نظر   1933 بازدید


سیستم رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی تایمز، یکی از مشهورترین نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی است که شاخص های مورد استفاده در این رتبه بندی به شرح زیر می باشد:

آموزش: فضای آموزشی (۳۰ درصد از نمره کل)
پژوهش: حجم، درآمد و شهرت (۳۰ درصد از نمره کل)
استنادها: تأثیر پژوهش (۳۰ درصد از نمره کل)
درآمد صنعتی: نوآوری (5/2درصد از نمره کل)
وجه بین‌المللی: نیروی انسانی، دانشجویان و پژوهش (5/7 درصد از نمره کل)


در جدیدترین رتبه بندی انجام شده توسط تایمز در سال 2019 دانشگاه ملی وین با ارتقا رتبه از 143 به 134 به عنوان بهترین دانشگاه اتریش در این لیست حضور دارد.
این دانشگاه در زیر گروه علوم کامپیوتر و انفورماتیک در رتبه ای بین 250-201 ،
در زیرگروه علوم زیستی در رتبه 95،
در زیرگروه علوم طبیعی در رتبه ای بین 175-151،
در گروه حقوق در رتبه 73،
در زیرگروه علوم اجتماعی در رتبه ای بین 125-101
و در گروه اقتصاد و بازرگانی در رتبه ی 83 قرار گرفته است.


دیدگاه خود را بیان کنید
امتیاز 4.9 /5 از 421 رای
https://www.dpu.org.ir/