درس اول - قسمت مقدماتی

ابتدایی ترین مبحث زبان

ابتدایی ترین مبحث زبان

login
En login

شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | 16:59  2 نظر   4669 بازدید


بعد از مطالعه قسمت مقدماتی پیشنهاد می کنیم مقاله سطوح زبان آلمانی را هم با دقت ببینید و با کمک همین مقاله از ابتدایی ترین قدم آموزش زبان آلمانی را از همین جا آغاز نمایید.
آموزش حروف زبان آلمانی ، می تواند ابتدایی ترین مبحث این زبان باشد ، از آن جهت که تلفظ حروف زبان آلمانی با انگلیسی متفاوت است ، بنابر این ما با استفاده فایل صوتی تلفظ حروف زبان آلمانی را نیز در اختیار شما علاقه مندان به زبان آلمانی قرار می دهیم.
علاوه بر این موضوع ، نکات و استثناهای تلفظ حروف و کلمات آلمانی را نیز برای شما بازگو می کنیم تا تلفظ صحیح حروف آلمانی را فرا بگیرید.
حروف الفبا آلمانی به مانند زبان انگلیسی به تعداد ۲۶ حرف می باشد . این حروف نیز به مانند انگلیسی به دو صورت بزرگ و کوچک نوشته می شوند . به عنوان مثال Aa
در زبان آلمانی ۲ نوع حرف وجود دارد : حروف صدا دار و حروف بی صدا
۵ حرف از مجموع ۲۶ حرف در این زبان جزء حروف صدا دار آلمانی می باشند که این ۵ حرف عبارتند از :

.
A، E، I، O، U

.
بفیه حروف نیز ، حروف بی صدا در زبان آلمانی را تشکیل می دهند.
حال در این قسمت با استفاده از این پلیر می توانید طرز تلفظ حروف آلمانی را فرا بگیرید. سعی کنید این قسمت را چندین بار گوش دهید و سپس خودتان همراه فایل صوتی تکرار کنید تا به خوبی حروف زبان آلمانی و تلفظ آن ها را فرا بگیرید در کنار گوش دادن به هر کدام از حروف با دقت به آن حرف در تصویر زیر نگاه کنید.

.

.

Gg Ff Ee Dd Cc Bb Aa
Nn Mm Ll Kk Jj Ii Hh
Uu Tt Ss Rr Qq Pp Oo
Zz Yy Xx Ww Vv
Üü Öö Ää

.

در ادامه این درس به آموزش تلفظ حروف زبان آلمانی می پردازیم.
۱- حرف "a" ما بین (آ) و (اَ) تلفظ می شود. به عنوان مثال می توان به کلمات آلمانی زیر اشاره کرد :

.

ab از ، پایین
alt پیر ، کهنه
Der Abend عصر
Das Amt اداره
aha آها (فهمیدم)

.

2- حرف "b" مانند زبان فارسی بصورت (ب) تلفظ می شود. به عنوان مثال می توان به "لغات آلمانی" زیر اشاره کرد :

.

نحوه تلفظ حرف D در زبان المانی
Das Bad حمام
Die Bank بانک ، نیمکت(بانک)
Das Buch کتاب

.

3- هنگامی که حرف "c" پیش از حروف صدادار "au, u ,o,a" بصورت (کا) ca , (کُ) co , (کو) cu, (کاو) cau و حروف بی صدا به صورت (کر) cr واقع شود، صدای (ک) می دهد که به جای "c" از حرف "k" استفاده می شود. مثال:

.

Die Kamera دوربین
klug باهوش
Der Kaffee قهوه
kalt سرد

.

* واژه هایی که از زبانهای خارجه به زبان آلمانی وارد شده اند بدون تغییر فرم نوشته و تلفظ می شوند.به عنوان مثال می توان به کلمات آلمانی زیر اشاره کرد:

.

Die Creme

کرم
Cotton پنبه

Das Café

کافه
Das Camping اردو
Cup فنجان
Die Cola کوکاکولا

.

* در صورتیکه حرف "c" قبل از حرف "i" , "e" بصورت (تسی) ci , (تسِ) ce واقع شود صدای «تس» می دهد که موقع تلفظ بصورت فشرده خوانده می شود بطوریکه صدایی شبیه به «چ» می دهد. به عنوان مثال می توان به کلمات آلمانی زیر اشاره کرد:

.

Center مرکز
Circa تقریبا
City شهر

.

۴- حرف "d" مثل (د) فارسی تلفظ می شود. مثال :

Danke متشکرم
Der Doktor دکتر
Der حرف تعریف
dort آنجا
Die حرف تعریف
Das حرف تعریف

.

در این قسمت می توانید به استفاده از پلیر تلفظ لغات آلمانی آورده شده در مثال های بالا را گوش دهید. توجه کنید که به حروف ، Die ، Der و Das که در ابتدای بعضی از کلمات آمده است توجه نکنید.

.

.

۵ – حرف "e" صدای (اِ) فارسی را می دهد و در آخر کلمه نیز تلفظ می شود. مثال:

.

elegant شیک
er او(آقا)
Der Name نام

.

۶- حرف "f" مانند (ف) فارسی تلفظ می شود. مثال:

.

final فینال ، پایانی
Die Farbe رنگ
Der Film فیلم

.

۷- حرف "g" صدای (گ) فارسی را می دهد.

.

Die Garantie تضمین
Der Gott خدا
Der Garten باغ

.

نکته: هرگاه "i" قبل از "g" بصورت "ig" در آخر کلمه ای بیاید (ایش) تلفظ می شود. مانند مثال های زیر:

.

hungrig گرسنه
fertig حاضر
richtig صحیح

.

توجه کنید که برای یادگیری حروف زبان آلمانی بهتر از حروف را در قالب کلمه یاد بگیرید ، پس حتما به فایل صوتی که در انتهای آموزش آورده شده گوش دهید و لغات را تکرار کنید. در حال حاضر اصلا نیاز نیست تا معنی لغات را فرا بگیرید.

۸- حرف "h" در اول کلمه صدای (ه) فارسی را می دهد. مثال :

.

Der Hof حیاط
Die Hand دست
Hallo سلام

.

* حرف "h" ما بین دو حرف صدادار اعم از هم شکل و غیر هم شکل مانند (ه) فارسی تلفظ می شود :

.

sehen دیدن
gehen رفتن
aha آها (فهمیدم)

.

* هرگاه حرف "h" وسط کلمه ای بیاید و حرف صدادار فقط قبل آن بیاید در اینصورت "h" تلفظ نمی شود و حرف صدادار بصورت کشیده تلفظ می شود :

.

Die Uhr ساعت
Das Ohr گوش
oh اَه

.

* ممکن است "h" در وسط کلمه مرکب بیاید یا قبل از "h" پیشوند واقع شود و بعد از تجزیه در اول کلمه قرار گیرد در این صورت باز هم "h" تلفظ می شود :

Bahnhof———————————->Bahn +Hof

vorher.…………………………………….>vor +her

۹- حرف "i" صدای (ای) فارسی را می دهد. مثال :

.

Der Dialog مکالمه
Der Iran ایران
Imam امام

.

توجه کنید که آموزش های ابتدایی تماما به صورت آموزش زبان آلمانی با تلفظ فارسی می باشند. در ابتدای امر ناچاریم تا هر کلمه و یا حرفی را در همان لحظه به فارسی معنی کنیم یا تلفظ آن را به فارسی برای شما شرح دهیم تا بتوانید مفهوم آن را درک کنید. به تدریج از متد آموزش زبان آلمانی به آلمانی استفاده می کنیم که بسیار کارآمد می باشد و می توان گفت در میان متد های آموزش زبان آلمانی ، بهترین متد حال حاضر می باشد.

۱۰ – حرف "j" صدای (ی) می دهد. مثال :

Je هر
Ja بله
jung جوان

.

* حرف "j" در واژه هایی که از زبان فرانسه وارد زبان آلمانی شده اند می تواند به صورت اصلی با تلفظ (ژ) و یا با تلفظ آلمانی (ی) خوانده شود.

.

Journal مجله
Journalist روزنامه نگار

.

* هرگاه حرف "d" قبل از "j" به صورت "dj" بیاید صدای (ج) فارسی را می دهد. مثال :

adjektiv

۱۱- حروف " p,o,n,m,l,k " به ترتیب صدای "ک،ل،م،ن،اُ،پ" می دهد. مثال:

Das Konto حساب جاری
Der Onkel عمو
parken پارک کردن
Der Park پارک
immer همیشه
Der Mund دهان
Das Model مدل
nun حالا
Die Kopie فتوکپی
Das Kino سینما
Das Kilo کیلو
Die Lampe لامپ

.
۱۲- حرف "q" اکثرا با "u" (او) می آید و صدای (کو) می دهد. مثال:

.

Quantität کمیت
qualität کیفیت

.

۱۳ – حرف "r" مانند زبان فارسی (ر) یا بصورت (غ) فارسی تلفظ می شود ، بطوریکه در آخر کلمه یا تلفظ نمی شود و یا بصورت نیمه تمام تلفظ می شود. مثال :

.

aber اما
Das Radio رادیو
rot قرمز

.

در این قسمت می توانید با استفاده از پلیر با طرز تلفظ کلمات آلمانی آورده شده در بالا آشنا شوید. توجه کنید که به حروف ، Die ، Der و Das که در ابتدای بعضی از کلمات آمده است توجه نکنید.

.

.

در قسمت بعدی به ادامه آموزش تلفظ حروف آلمانی می پردازیم.


آموزشاتون فوق العادست
ممنون از توجهتون دوست عزیز
عالی بود
ممنون از توجه شما
دیدگاه خود را بیان کنید
https://www.dpu.org.ir/