کلمات پرسشی در آلمانی

خلاصه ای از مطالب درس های گذشته

خلاصه ای از مطالب درس های گذشته

login
En login

شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | 11:00  0 نظر   4005 بازدید


در این درس قصد داریم خلاصه ای از مطالبی که درس های گذشته آموختید را به صورت جمع بندی شده در اختیار شما قرار دهیم تا یک یادآوری از درس های گذشته شده و نکاتی تکمیلی را هم به آن اضافه نماییم.

در درس هایی که آموختید شما با دو نوع جمله آشنا شدید :

۱- جملات خبری

۲- جملات پرسشی با استفاده از کلمات پرسشی آلمانی

.

خب ابتدا جملات خبری (Aussagesatz) را با هم بررسی می کنیم در زیر چند نمونه از جملات خبری را که تا کنون با آن برخورد داشته اید را می توانید مشاهده کنید :

Mein Name ist Bruno Schneider. اسم من برونو اشنایدر است

Ich bin Sara. من سارا هستم

Ich komme aus Deutschland. من اهل آلمان هستم

Sie sprechen Russisch. شما روسی صحبت می کنید

.

.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید جایگاه فعل در جملات خبری آلمانی ، در مکان دوم (Position 2) می باشد.

حال به بررسی جملات پرسشی با استفاده از کلمات پرسشی (W-Frage) که تا کنون آموختید می پردازیم. تعداد کلمات پرسشی در آلمانی زیاد نیست و تا کنون شما با تعدادی از آن ها آشنا شده اید. به مثال های زیر توجه کنید :

Wer ist das? این کیست؟

Wie heißen Sie? اسم شما چیست؟

Woher kommen Sie? اهل کجا هستید؟

Was sprechen Sie? به چه زبانی صحبت می کنید؟

wer: چه کسی

wie: چگونه ، چطور

woher: از کجا

was: چه ، چه چیز

.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید در جملاتی که از طریق کلمات پرسشی سوالی می شوند نیز مکان فعل در جایگاه دوم (Position 2) می باشد.

به طور کلی :

W-Fragen und Aussagen : Das Verb steht auf Position Zwei

در جملات پرسشی با استفاده از کلمات پرسشی و خبری : فعل در مکان دوم قرار می گیرد

شما با قوانین صرف فعل های با قاعده و بی قاعده آشنا شدید. به عکس زیر توجه کنید.

.

.

توجه کنید که مصدر فعل bin ، که با آن زیاد سر و کار داشتید sein می باشد. این فعل از دسته افعال بی قاعده محسوب می شود. به صرف فعل sein توجه کنید .

Ich bin

du bist

er / sie / es ist

Wir sind

ihr seid

sie sind

Sie sind

– برای گفتن آدرس به اطلاعات زیر احتیاج داریم .

Name : Vorname , Familienname

Nummer : Hausnummer

Zahl : Postleitzahl

Straße

Stadt

Land

– در هنگام سلام و احوال پرسی از چنین عباراتی استفاده کردیم :

Hallo!

Guten Morgen, Frau Schröder.

Firma Teletec, Iris Pfeil, guten Tag.

Guten Abend, Herr Schneider.

– هنگامی که می خواستیم از کسی در مورد زبانش صحبت کنیم از عبارات زیر برای سوال و جواب استفاده می کردیم :

Was sprechen Sie? Deutsch

Was sprichst du? Ich spreche gut

Englisch und ein bisschen Deutsch.

– برای خداحافظی کردن (حضوری و یا پشت تلفن) از عبارات زیر استفاده می کردیم :

Auf Wiedersehen, Frau Schröder.

Tschäs, Felix.

Gute Nacht. Nacht Mama.

Auf Wiederhören.

– برای پرسیدن و پاسخ دادن در مورد نام کسی ( در عکس یا به صورت حضوری) از جملات زیر استفاده کردیم :

Wie heißen Sie? Ich heiße / bin Bruno Schneider.

Wie heißt du ? Ich heiße / bin Sara.

Wer bist du? Sara.

Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Andreas Zilinski.

Wer ist das? Das ist Frau Kunz.

– برای معذرت خواستن از عبارات زیر استفاده کردیم :

Entschuldigung,….

Tut mir leid.

– برای اینکه بدانیم فردی اهل کجاست از عبارات زیر برای سوال و جواب استفاده کردیم :

Woher kommen Sie, Herr Miron? Aus der Ukraine.

Woher kommst du, Nikolaj? Aus der Ukraine.

– از کلمات Bitte (لطفا) و Danke (متشکرم) به صورت زیر استفاده می کنیم :

Und wie heitßt die Stadt, bitte?

Buchstabieren Sie bitte.

Ich buchstabiere: K-H-O-S-A. Danke!

– در درس هایی که آموختید با افعال اصلی زیر آشنا شدید. اگر معنی آن ها را از یاد برده اید حتما به دیکشنری مراجعه کنید.

ansehen • antworte • ergänzen • fragen • hören • lesen • machen • markieren • sagen • schreiben • suchen • zeigen • zuordnen

در ادامه این درس نیکولای که در درس های پیش با آن و برونو و زارا آشنا شدید ، دوباره به محل کار خانواده برونو بر می گردد. از این جا به بعد آموزش های داده شده تحت الشعاع این داستان قرار می گیرند. خب ابتدا تصاویر را تماشا کنید و تمرینات بعدی را انجام دهید ، سپس فایل صوتی را اجرا و همزمان به تصاویر دقت کنید. یادگیری زبان آلمانی صوتی باعث تقویت شنیدار شما و همچنین سپرده شدن جملات صحیح و استفاده صحیح از این جملات در مواقع لزوم می شود. پس این قسمت ها را با دقت و صبر و حوصله دنبال کنید و تا می توانید گوش دهید!

.

.

.

1. Wer ist Bruno? Wer ist Sara? Wer ist Nikolaj?
Zeigen Sie. نشان دهید

2. Was meinen Sie? Wer ist das?
چی فکر می کنید شما ؟ این کیه؟

.

.

Brunos Frau زن برونو

Nikolajs Frau زن نیکولای

Ja, genau. بله درسته

Das ist Brunos Frau. این زن برونو هستش

Nein, das ist Nikolajs Frau. نه ، این زن نیکولای هستش

.

۳- Sehen Sie die Fotos an un hören Sie.

به تصاویر نگاه کنید و گوش دهید

.

۴- Was ist richtig? Kreuzen Sie an.

چه چیزی دست است؟ ضربدر بزنید

.

.

اگر به فایل صوتی گوش داده باشید ، می توانید به راحتی جواب درست را پیدا کنید. و در مقابل اسم برونو ضربدر را می زنید.

5. Hören Sie noch einmal.

Wer sagt das? Kreuzen Sie an.

یکبار دیگر گوش کنید

چه کسی این رو می گه؟ ضربدر بزنید

.

.

Wo ist denn Sara? Und wo ist Bruno? Nikolaj

Wer sind Sie denn? شما کی هستید؟

Na, Wie geht's, Herr Miron? حالتون چطوره ، آقای میرون؟

Meine Mutter und mein Bruder leben in Kiew مادرم و برادرم در کی اف زندگی می کنند

Sie heißen Schnuffi und Poppel, verstehst du? اسم اون ها شنوفی و پُپِل هستش ، فهمیدی؟


دیدگاه خود را بیان کنید
https://www.dpu.org.ir/