درس هشتم -آموزش سلام و احوالپرسی در آلمانی

نکات مکالمات، جواب wie geht es dir

نکات مکالمات، جواب wie geht es dir

login
En login

شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | 12:22  0 نظر   3068 بازدید


در این قسمت به آموزش سلام و احوالپرسی در زبان آلمانی می‌پردازیم.

این قسمت را با یک تمرین برای شما توضیح خواهیم داد. هنگامی که آموزش همراه با تصاویر باشد ، آموزش زبان آلمانی ساده به نظر می‌رسد و زبان‌آموز می‌تواند مدت بیشتری را بدون اینکه احساس خستگی نماید به یادگیری این زبان بپردازد.

.

A1 Hören Sie und ordnen Sie zu.

گوش کنید و مرتب کنید

.

.

.


نکات مکالمات

پاسخ سوال "حالتان چطور است؟" در زبان آلمانی، به موقعیت و جایگاه دو فرد بستگی دارد. به عنوان مثال هنگامی که دو نفر در محل کار هستند به صورت رسمی و فرمال (formelle) و هنگامی که دونفر با هم دوست هستند با حالت غیر رسمی‌ و دوستانه (informelle) پاسخ خواهند داد.

همانند زبان فارسی که وقتی به دوستانمان می‌رسیم ، می‌پرسیم "حالت چطوره؟"
و هنگامی که با فردی روبرو می‌شویم که آشنایی کمتری با او داریم و می‌خواهیم با احترام و رسمی صحبت کنیم ، می‌پرسیم "حالتان چطور است؟"

.

Sie ——————————> Wie geht es Ihnen?---------هنگامی که مخاطب ما "شما محترمانه" است

du ——————————> Wie geht es dir?---------هنگامی که مخاطب ما "تو" است


حالا با دانستن این توضیحات و معنای هر یک از این عبارات زیر می‌توانید به راحتی به این تمرین پاسخ دهید.

-

Wie geht's ?----------حالتان چطور است؟

Super --------------عالی

Danke, sehr gut.----------متشکرم. خیلی خوب

Gut, danke.------------خوبم ، ممنون

Na ja, es geht.------------ای میگذره

Ach, nicht so gut.----------خیلی خوب نیستم

.


در جواب جمله Wie geht's می‌توانیم از عبارات زیر نیز استفاده نماییم.

.

Wie geht's?

-

miserabel----------خیلی بد و با حالت مریضی

schrecklich----------------وحشتناک

scheußlich------------ناجور ، انزجار آور

– –

schlecht-------------بد

nicht so gut----------خیلی خوب نیست

– +

es geht!----------میگذره

nicht schlecht----------بد نیست

+

gut----------خوب

++

sehr gut----------خیلی خوب

+++

prima----------عالی

super----------عالی

toll------------عالی

spitze----------عالی


به تمرین زیر توجه کنید:

A2 Hören Sie und sprechen Sie dann mit Ihrem Namen.

گوش کنید و سپس با اسم خودتان صحبت کنید

.

.ابتدا به بررسی مکالمه اول از سمت چپ می پردازیم.

-

Guten Tag, Herr Kraus.----------روز به خیر آقای کراوس

Guten Tag, Herr Müller.----------روز به خیر ، آقای مولر

Wie geht es Ihnen?----------حالتان چطور است؟

Sehr gut, danke.----------خیل خوبم ، ممنون

Und Ihnen?----------و شما چطور؟

Es geht.----------میگذره


حال به مکالمه سمت راست توجه نمایید.

-

• Hallo, Andreas.----------سلام ، آندریاس

♦ Hallo, Peter.----------سلام پیتر

Wie geht es dir?----------حالت چطوره؟

• Gut, und dir?----------خوب ، تو چطوری؟

♦ Auch gut----------منم خوبم

.

.

* auch به معنی "هم" می‌باشد . هنگامی که می گویید Auch gut ، یعنی من هم خوب هستم. (همچنین)


در ادامه این درس به آموزش قواعد زبان آلمانی می‌پردازیم.

برای اینکه این مبحث را شروع کنیم و به مهم‌ترین بخش زبان آلمانی که آرتیکل‌ها هستند برسیم ، ابتدا می‌خواهیم روشن کنیم که "اسم" در آلمانی چیست؟


اسم (das Substantiv)

در زبان آلمانی حرف اول کلیه اسامی اعم از خاص، عام، اشخاص، اشیاء، شهرها و کشورها با حرف بزرگ نوشته می‌شوند و به استثنای اسامی اشخاص، کلیه اسامی دارای حرف تعریف یا آرتیکل‌ هستند.

حال به بررسی آرتیکل آلمانی می‌پردازیم.


حرف تعریف (der Artikel)

حروف تعریف برای تشخیص نوع و جنس اسم قبل از اسامی آورده می‌شوند. این حروف تعریف قرادادی بوده و با قاعده کلی نامگذاری نشده‌اند. بعنوان مثال: دیوار، تخته سیاه، شیر گاو که بی‌جان هستند می‌بایست با حرف تعریف خنثی (das) استفاده شوند، در صورتیکه حرف تعریف هر سه مونث یعنی die می‌باشد.

بنابراین برای تشخیص هویت هر اسم تنها بایست حرف تعریف آن را یاد بگیریم (حفظ کنیم) تا در جمله سازی و تغییرات و تبدیلات با مشکلی مواجه نشویم.

حروف تعریف (Artikel) در دو نوع وجود دارند :

  • حروف تعریف معین
  • حروف تعریف نامعین

حرف تعریف معین (der bestimmte Artikel)

هرگاه شخصی یا شیئی برای گوینده مشخص باشد حرف تعریف معین را بکار می‌بریم . این قاعده مطابق با اسامی معرفه فارسی می‌باشد. حروف تعریف معین به سه دسته (der, die, das) تقسیم می شوند :

۱- حرف تعریف معین "der" برای اسامی مذکر. مثال :

-

der Apfel----------سیب

der Student----------دانشجو

der Kugelschreiber----------خودکار

der Hund----------سگ

der Schüler----------دانش آموز


۲- حرف تعریف معین "das" برای اسامی خنثی:

-

das Obst----------میوه

das Kind----------بچه

das Fenster----------پنجره

das Eis----------بستنی

das Geld----------سکه


۳- حرف تعریف معین "die" برای اسامی مونث:

-

die Pizza----------پیتزا

die Orange----------پرتقال

die Karotte----------هویج

die Tomate----------گوجه

die schokolade----------شکلات


در ادامه می‌خواهیم معرفی نسبت‌های خانوادگی را به زبان آلمانی به شما آموزش دهیم. شما باید بتوانید به راحتی اقوام خود را معرفی نمایید.

پس از آموزش آرتیکل‌ها در بخش قبلی، اکنون زمان مناسبی است تا بتوانید این درس را بهتر درک کنید.

البته در آموزشی که ما در این قسمت گذاشتیم، سعی داشتیم تا دایره لغات شما را در زمینه خویشاوندان، افزایش دهیم. معمولا در امتحانات سطحA1 ، همینکه بتوانید افراد اصلی، خانواده خود (پدر ، مادر ، برادر ، خواهر، پدر بزرگ، مادر بزرگ ) معرفی کنید، کافیست. برای شروع این درس به تمرین زیر توجه کنید :

B1. Hören Sie und ergänzen Sie.

گوش کنید و تکمیل کنید

در تمرین بالا همانند نمونه باید هر یک از جاهای خالی را با یکی از کلمات داده شده پر کنید. اگر به فایل صوتی گوش دهید ، حتی اگر معنی کلمات را هم ندانید به راحتی می توانید تمرین را انجام دهید.

Das ist Tina.----------این تینا است

meine Frau----------خانم من

Und das hier ist meine Tochter Sara.----------و اینی که اینجاست، دخترم ساراست

Das sind meine Eltern----------این‌ها والدین من هستند

Mein Vater heißt----------اسم پدرم هست

Bruno, meine Mutter----------برونو ، مادرم

heißt Tina.----------تینا است

Das hier ist mein Bruder----------اینی که اینجاست برادرم است


حال به دو تمرین زیر توجه کنید، پس از انجام این تمرینات نکات موجود در این مکالمات را برای شما شرح می دهیم. در ابتدا سعی کنید فقط تمرین خواسته شده را انجام دهید.

B2. Wer ist wer? Hören Sie und ergänzen Sie.

کی هست کی؟ گوش کنید و تکمیل کنید

باز هم تاکید می‌کنیم به فایل‌های صوتی موجود در هر آموزش بسیار دقت کنید و چندین و چند بار گوش دهید. بسیاری از کلماتی که در متن‌های آموزش‌ها می‌بینید در فایل‌های صوتی، موجود می‌باشند .

به طور کلی آموزش زبان آلمانی همراه با تلفظ یکی از اصلی‌ترین شیوه های آموزشی برای یادگیری این زبان می‌باشد. پاسخ هر دو تمرین بالا را می‌توانید در پایین مشاهده نمایید.

پاسخ تمرینات ۲ و ۳

B2

Das ist ….----------این هست

۱ mein Mann Holger----------مرد من هلگا

۲ mein Sohn Manuel----------پسرم مانوال

۳ meine Tochter Lea----------دخترم لیآ

Das sind-----------این‌ها هستند

۲ und 3 meine Kinder----------بچه‌های من

-

توجه کنید که مقصود از شماره‌هایی که با رنگ سبز نوشته شده‌اند ، شماره‌های موجود در عکس بالا می‌باشد.

-

Das ist …. ----------این هست

۴ meine Schwester----------دخترم

۵ mein Bruder----------برادرم


B3

• Wer ist das?----------این چه کسی است؟

♦ Das ist meine Schwester.----------این خواهرم است

• Und das?----------و این؟

♦ Das ist mein Bruder----------این برادرم است

• Ah, ja!----------آه ،بله

♦ Und das sind meine Eltern.----------و این‌ها والدین من هستند


نکات تمرینات :

کلمه mein به عنوان ضمیر ملکی برای اول شخص مفرد به کار می‌رود. اما چرا بعضی مواقع از mein استفاده می‌کنیم و بعضی اوقات از meine ؟!

در بخش قبلی شما را با آرتیکل‌ها در زبان آلمانی آشنا کردیم. برای اسامی که آرتیکل آن‌ها der یا das می‌باشد ، ضمیر ملکی mein را به صورت ساده استفاده می‌کنیم.

-

der Vater ———-> mein Vater

das Buch ———-> mein Buch

-

و برای اسامی که آرتیکل آن‌ها die می‌باشد، به آخر ضمیر ملکی حرف "e" را اضافه می‌کنیم.

-

die Frau ———-> meine Frau

die Eltern ———> meine Eltern


در جدول زیر می‌توانید نسبت‌های فامیلی به زبان آلمانی (خویشاوندان) به همراه معنی فارسی آن‌ها مشاهده نمایید.

-

meine- Plural

meine

mein

والدین Eltern

مادر Mutter

پدر Vater

بچه ها Kinder

Tochter دختر

Sohn پسر

Geschwister خواهر و برادر

Schwester خواهر

Bruder برادر

Frau زن

Mann مرد

Großeltern پدر بزرگ و مادر بزرگ

مادر بزرگ Großmutter/Oma

Großvater/Opa پدربزرگ

Tante خاله ، عمه

Onkel عمو ، دایی

Nichteخواهر زاده یا برادر زاده دختر

Neffeخواهر زاده یا برادر زاده پسر

Cousineدخترعمه ، دختر خاله

Cousin پسر خاله ، پسر عمه

Schwägerin خواهر زن ، خواهر شوهر زن برادر

Schwager برادر زن ، برادر شوهر ، شوهر خواهر

Schwiegereltern پدر زن و مادر زن

Schwiegermutter مادر زن ،مادر شوهر

Schwiegervaterپدر زن ، پدر شوهر

Shwiegertochter عروس

Schwiegersohn داماد

Familie خانواده


نکته مهم :

توجه کنید هنگامی که می‌خواهیم یک نفر به صورت مفرد را معرفی کنیم. از عبارت زیر استفاده می کنیم:

-

Das ist mein / meine …….

-

هنگامی که می خواهیم بیشتر از یک نفر را معرفی کنیم (به صورت جمع) :

-

Das sind meine ……… (Plural)

-

اما فرض کنید که عکس خانوادگی خود را به دوستتان نشان می‌دهید. در فارسی ما می‌گوییم ، این‌ها خانواده من هستند. یعنی برای کلمه خانواده (Familie) ، فعل را نیز جمع به کار می‌بریم. اما در بیان این عبارت، در زبان آلمانی استثنا (Ausnahme) وجود دارد و ما در این حالت فعل را به صورت مفرد برای کلمه جمع خانواده به کار می‌بریم! بنابراین در آلمانی این عبارت را ما باید به صورت زیر به کار می‌بریم :

-

Das ist meine Familie.---------این خانواده من است

-

اگر آموزش را به صورت کامل و با دقت مطالعه کرده باشید هم اکنون قادر خواهید بود تا افراد خانواده خود را به راحتی معرفی نمایید. برای تمرین می‌توانید به عکس‌های خانوداگی (Familienfotos) خود رجوع کنید و سعی کنید از روی عکس، افراد خانواده را معرفی نمایید. پیشنهاد می‌کنیم این تمرین را حتما انجام دهید.


دیدگاه خود را بیان کنید
https://www.dpu.org.ir/