درس سیزدهم - حروف تعریف نامعین

آموزش زبان آلمانی

آموزش زبان آلمانی

login
En login

شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | 11:48  0 نظر   2460 بازدید


در درس هشتم با حروف تعریف معین آشنا شدید، برای یادآوری می توانید با کلیک بر روی این متن به درس مربوطه دسترسی پیدا کنید. در این درس با حروف تعریف نامعین (der unbestimmte Artikel) و کاربرد آن در زبان آلمانی آشنا می شوید. همزمان با مطالبی که تاکید آن ها بیشتر بر روی مکالمه می باشد ، در قسمت هایی که نیاز است درس هایی را به آموزش گرامر زبان آلمانی به فارسی اختصاص می دهیم تا بتوانید مطالب را بهتر درک نمایید.
هر گاه شخص یا شیئی برای گوینده مشخص نباشد از حروف تعریف نامعین استفاده می کنیم. برای اسامی مفرد مذکر و خنثی، حرف تعریف نامعین "ein"، برای اسامی مونث مفرد، حرف تعریف نامعین "eine" را به کار می بریم. این قاعده مطابق با اسامی نکره در فارسی است که نشانه های آن (یک، یکی) و (ی) در آخر اسم می باشد. مثال:

۱- حرف تعریف نامعین "ein" برای اسامی مذکر:

دانشجویی ، یک دانشجو

ein Student

سیبی ، یک سیب

ein Apfel

خودکاری ، یک خودکار

ein Kugelschreiber

۲- حرف تعریف نامعین "ein" برای اسامی خنثی:

یک دستگاه

ein Gerät

پنجره ای ، یک پنجره

ein Fenster

بچه ای ، یک بچه

ein Kind

۳- حرف تعریف نامعین "eine" برای اسامی مونث:

یک گلابی

eine Birne

دختری ، یک دختر

eine Tochter

یک تخته سیاه

eine Tafel

مادری ، یک مادر

eine Mutter

نکته۱: برای اسامی غیرقابل شمارش نمی توان حرف تعریف نامعین (eine , ein) را بکار برد ، به عنوان مثال:

یک آب

ein Wasser

یک شیر

eine Milch

نکته۲: حروف تعریف نامعین "ein , eine" علاوه بر آنکه حرف تعریف نامعین می باشند معنی "یک" نیز می دهند. طبق مثال های بالا.

نکته۳: برای ساختن اسم مونث از روی اسم مذکر باید حرف تعریف "der" را به "die" تبدیل نمود و به آخر اسم مذکر پسوند "in" را اضافه کرد:

der Student (دانشجو آقا) ——————————> die Studentin دانشجو خانم

der Schüler (دانش آموز آقا) ——————————> die Schülerin دانش آموز خانم

der Beamte (کارمند آقا) ——————————> die Beamtin کارمند خانم

der Freund (دوست پسر) ——————————> die Freundin دوست دختر

نکته۴: آقا Herr، خانم Frau، را نمی توان قبل از نام کوچک اشخاص آورد یا باید نام خانوادگی و یا نام و نام خانوادگی همراه با هم ذکر گردند.

نکته۵: برای منفی کردن اسامی معین در حالت مفرد و جمع از "nicht" و برای اسامی نامعین مفرد، مذکر و خنثی از "kein" و مونث از "keine" استفاده می کنیم.

نکته۶: حروف تعریف اسامی معین در فرم جمع در هر سه جنس "die" می باشد.

نکته۷: اسامی جمع نامعین در هر سه جنس حرف تعریف ندارند و برای منفی کردن آن ها از "keine" استفاده می کنیم.

در ادامه می خواهیم با کاربرد مطالبی که در مورد حروف تعریف نامعین آموختید، آشنا می شوید. به ساختار جملاتی که در این درس یاد می گیرید، توجه کنید، برای ساخت بسیاری از جملات کاربردی در زبان آلمانی نیاز به استفاده درست از حروف تعریف نامعین دارید. درس را به روال همیشگی با یک تمرین شروع می کنیم.

B1 Hören Sie und ergänzen Sie.

گوش کنید و تکمیل کنید

• Das ist doch keine Sahne, oder? این خامه نیست، نه؟

Nein, das ist ein Joghurt. نه، این ماست هستش

• Ist das eine Tomate? این یک گوجه است؟

♦ Nein, das ist keine Tomate. نه، این گوجه نیست

Das ist ein Apfel. این یک سیب است

نکته: به جمله ? Das ist doch keine Sahne, oder، توجه کنید. کلمه oder به معنی "یا" می باشد. اما ما در اینگونه جملات از این کلمه به معنی "نه؟" استفاده می کنیم. یعنی وقتی می خواهیم در مورد صحت مطلبی از خودمان یا فرد دیگری سوال کنیم.

حال به تمرین دوم توجه کنید. این تمرین از تمرینات جایگزینی می باشد.

B2 Hören Sie und variieren Sie.

گوش دهید و عوض کنید

• Wie heißt das auf Deutsch? اسم این تو آلمانی چیه؟

♦ Apfel. سیب

• Wie bitte? چی فرمودین؟

♦ Apfel. Das ist ein Apfel. سیب. این یک سیب است

• Und das? Was ist das? و این؟ این چیه؟

♦ Das ist eine Tomate. این یک گوجه است

در تمرین بعدی شما با توجه به عکس و لغاتی که در عکس تمرین ۲ مشاهده کردید، جاهای خالی را پر می کنید.

B3 Ergänzen Sie.

تکمیل کنید

a Das ist kein Apfel. این سیب نیست

Das ist eine Tomate. این یک گوجه است

b Das ist keine Tomate. این گوجه نیست

Das ist eine Orange. این یک پرتقال است

c Das ist keine Kartoffel. این یک سیب زمینی است

Das ist ein Ei این یک تخم مرغ است

d Das ist kein Ei. این تخم مرغ نیست

Das ist eine Kartoffel این یک سیب زمینی است

e Das ist kein Brötchen. این نان ساندویچی نیست

Das ist ein Kuchen. این یک کیک است

f Das ist keine Kartoffel. این سیب زمینی نیست

Das ist eine Banane. این یک موز است

در تمرین بعدی شما با توجه به عکس و لغاتی که در عکس تمرین ۲ مشاهده کردید، جاهای خالی را پر می کنید.

B4 Rätsel: Was ist das?

حدس: این چیه؟

نکته: توجه کنید، در تمرین بالا هنگامی که شما از سوالی که شده ، مطمئن نیستید، از کلمه vielleicht به معنی "شاید" استفاده می کنید.

در جدول زیر می توانید لیست لغات ضروری آلمانی این درس را به همراه معنی فارسی این واژگان مشاهده نمایید.

نان گرد

das Brötchen –

این که خامه نیست

Das ist doch keine Sahne

به آلمانی

auf Deutsch

تخم مرغ

das Ei -er

سیب زمینی

die Kartoffel -n

شیرینی / کیک

der Kuchen –

پرتقال

die Orange -n

معما

das Rätsel –

گوجه فرنگی

die Tomate –

شاید

vielleicht

چی فرمودید؟

Wie bitte?

C1 Hören Sie und ergänzen Sie.

گوش کنید و تکمیل کنید

Eine Flasche fan-fit kostet 2 € یک بطری فن فیت به قیمت ۲ یورو

Vier Flaschen kosten nur 7,10 € چهار بطری به قیمت فقط ۷ یورو و ۱۰ سنت

Ein Apfel kostet heute 0,10 € یک سیت امروز به قیمت ۱۰ سنت

Zwölf Äpfel kosten nur 1 € دوازده سیب به قیمت فقط ۱ یورو

Sechs Brötchen kosten nur 1,10 € شش نان ساندویچی به قیمت فقط ۱ یورو و ۱۰ سنت

Ein Brot kostet nur 2,20 € یک نان به قیمت فقط ۲ یورو و ۲۰ سنت

در عکس بالا طرز نوشتن و گفتن "یورو" را فرا می گیرید. به آن توجه کنید. حال به تمرین دوم توجه کنید.

C2 Ordnen Sie zu.

مرتب کنید

در انجام دادن تمرین بالا مطمئنا مشکلی نخواهید داشت. اما در این تمرین یک نکته کوچک قرار دارد. به یاد دارید که اسامی معین در حالت جمع ، همگی دارای آرتیکل die می شوند. اما در حالت نامعین ،همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید در حالت جمع این اسم ها ، آرتیکلی وجود ندارد. یاد گرفتید که اگر بخواهیم اسامی نامعین را منفی کنیم به جای کمله "nicht" که برای منفی کردن اسامی معین به کار می بردیم ، از "kein/keine" استفاده می کنیم. در حالت جمع نیز همیشه از keine استفاده می کنیم. برای درک بهتر به تصویر بالا دقت نمایید.

حال به تمرین سوم این درس توجه نمایید.


a Fische

b Joghurts

c Brote

d Kuchen

e Säfte

در عکس تصویر بالا ، به شما نشان داده شده است که اگر برای مثال کلمه Fisch را در لغتنامه آلمانی نگاه بیاندازید، توضیح این کلمه به چه صورت می باشد. در قسمت اول فونتیک نمایش داده می شود . s[] ، این علامت که در دیکشنری ها مشاهده می کنید به یک حالت گرامری اسم به نام گنتیو (Genetiv) می پردازد که شما تا مقطع b1 با این مورد برخوردی ندارید. و اما بعد از نشان دادن حالت گنتیو ، نوبت به حالت جمع اسم می رسد . که مشاهده می کنید به صورت e- نشان داده شده است. یعنی در حالت جمع به آخر کلمه حرف e اضافه می شود. در پایان هم معنی کلمه Fisch را برای شما بیان کرده است. به گونه ای در این تصویر تصمیم داشتیم تا شما را اندکی در مورد استفاده از دیکشنری های آلمانی به آلمانی آشنا سازیم.

در تمرین آخر این درس شما به جمله نمونه توجه کنید و در مورد ۲ تصویر داده شده ، صحبت کنید. به ساختار جملات نمونه توجه کنید.


در پایان این پست به روال آموزش های قبلی می توانید آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی این درس را مشاهده نماید. باز هم تاکید می کنم سعی کنید لغات را در جمله فرا بگیرد

سنت / یک صدم واحد پول اروپا

der Cent -s

یورو

der Euro -s

باله

die Flosse -n

امروز

Heute

آبشش

die Kieme -n

سبد

der Korb ..e

ارزیدن ، قیمت داشتن

kosten

فقط

nur

پولک ، پوست ماهی

die Schuppe -n

تصویر مورد جستجو

das Suchbild -er

حیوان

das Tier -e

زیاد / تعداد زیاد

viel / viele

لغت نامه

das Wörterbuch ..er


دیدگاه خود را بیان کنید
https://www.dpu.org.ir/