جمعیت سن کار در آلمان برای سال 2035 حدود 6 میلیون نفر کاهش خواهد یافت

با وجود مهاجرت خالص بالا و میزان زاد و ولد، جمعیت سالمند در آلمان همچنان رو به افزایش خواهد بود. طی 20 سال آینده، ساختار سنی فعلی منجر به کاهش جمعیت در سن کار و افزایش تعداد سالمندان می شود. این نتیجه چهاردهمین طرح هماهنگی جمعیت ارائه شده توسط دفتر آماری فدرال (Destatis) در یک کنفرانس مطبوعاتی در تاریخ 27 ژوئن 2019 در برلین است.⁣⁣

با وجود مهاجرت خالص بالا و میزان زاد و ولد، جمعیت سالمند در آلمان همچنان رو به افزایش خواهد بود. طی 20 سال آینده، ساختار سنی فعلی منجر به کاهش جمعیت در سن کار و افزایش تعداد سالمندان می شود. این نتیجه چهاردهمین طرح هماهنگی جمعیت ارائه شده توسط دفتر آماری فدرال (Destatis) در یک کنفرانس مطبوعاتی در تاریخ 27 ژوئن 2019 در برلین است.⁣⁣

login
En login

چهار‌شنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ | 11:37  0 نظر   1525 بازدید


با وجود مهاجرت خالص بالا و میزان زاد و ولد، جمعیت سالمند در آلمان همچنان رو به افزایش خواهد بود. طی 20 سال آینده، ساختار سنی فعلی منجر به کاهش جمعیت در سن کار و افزایش تعداد سالمندان می شود. این نتیجه چهاردهمین طرح هماهنگی جمعیت ارائه شده توسط دفتر آماری فدرال (Destatis) در یک کنفرانس مطبوعاتی در تاریخ 27 ژوئن 2019 در برلین است.⁣⁣
⁣⁣
پیش بینی جدید نشان می دهد، با وجود فرضیات نسبتاً گسترده درباره توسعه عوامل جمعیتی مانند باروری، امید به زندگی و مهاجرت خالص، این روندها قابل توقف نیست.⁣⁣
⁣⁣
در سال 2018، چیزی حدود 51.8 میلیون نفر در سن کار بین 20 تا 66 سال وجود داشته است. تا سال 2035، جمعیت سن کار در حدود 4 تا 6 میلیون کاهش می یابد و به 45.8 تا 47.4 میلیون می رسد. پس از آن، بسته به میزان مهاجرت خالص، ابتدا تثبیت می شود و سپس تا سال 2060 به 40 تا 46 میلیون نفر کاهش می یابد. بدون مهاجرت خالص، جمعیت سن کار تا سال 2035 در حدود 9 میلیون نفر کاهش می یابد.⁣⁣


دیدگاه خود را بیان کنید
امتیاز 4.9 /5 از 421 رای
https://www.dpu.org.ir/