حذف آزمون ورودی در دانشگاه وین

کدام مقطع و رشته؟

کدام مقطع و رشته؟

login
En login

جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ | 00:00  0 نظر   2315 بازدید


دانشگاه ملی وین برای سال تحصیلی 2015-2014 در مقطع لیسانس اقدام به حذف آزمون ورودی دو رشته تحصیلی انفورماتیک و تجارت انفورماتیک نموده است.


دیدگاه خود را بیان کنید
https://www.dpu.org.ir/