مامان کاتیا

سلام خانم اصفهانی عزیز ظهرتون به خیر و خوشی. بابت تمام زحمتها و تلاشهای شما برای ویزای کاتیا بی نهایت سپاسگزاریم. واقعا هنوز تو شک هستیم و این خوشحالی قشنگ مدیون زحمات شما میدونیم دستتون میبوسیم. نیشابور تشریف بیارین در خدمتتونیم. باز هم سپاسگزاریم و بهترینها رو براتون آرزو داریم.

سلام خانم اصفهانی عزیز ظهرتون به خیر و خوشی. بابت تمام زحمتها و تلاشهای شما برای ویزای کاتیا بی نهایت سپاسگزاریم. واقعا هنوز تو شک هستیم و این خوشحالی قشنگ مدیون زحمات شما میدونیم دستتون میبوسیم. نیشابور تشریف بیارین در خدمتتونیم. باز هم سپاسگزاریم و بهترینها رو براتون آرزو داریم.

En

سه‌شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۳ | 10:18  0 نظر   807 بازدید


سلام خانم اصفهانی عزیز

ظهرتون به خیر و خوشی

بابت تمام زحمتها و تلاشهای شما برای ویزای کاتیا

بی نهایت سپاسگزاریم

واقعا هنوز تو شک هستیم و این خوشحالی قشنگ مدیون زحمات شما میدونیم دستتون میبوسیم

نیشابور تشریف بیارین در خدمتتونیم.

باز هم سپاسگزاریم و بهترینها رو براتون آرزو داریم.


دیدگاه خود را بیان کنید
https://www.dpu.org.ir/