محمد

جناب آقای دکتر جهرمی احتراما از حضرت عالی و همکاران دلسوزتان که با نهایت سعی و تلاش به موقع جهت گرفتن پذیرش و رزرو خوابگاه و در نهایت همکاری موثر برای  گرفتن ویزا صمیمانه از شما و یکایک همکاران دوست داشتنی و با اخلاق آن موسسه تشکر میکنم. امیدوارم همواره در تمام امور به موفقیت های بزرگ دست پیدا کنید. همیشه قدردان الطاف شما هستم. باتشکر

جناب آقای دکتر جهرمی احتراما از حضرت عالی و همکاران دلسوزتان که با نهایت سعی و تلاش به موقع جهت گرفتن پذیرش و رزرو خوابگاه و در نهایت همکاری موثر برای  گرفتن ویزا صمیمانه از شما و یکایک همکاران دوست داشتنی و با اخلاق آن موسسه تشکر میکنم. امیدوارم همواره در تمام امور به موفقیت های بزرگ دست پیدا کنید. همیشه قدردان الطاف شما هستم. باتشکر

login
En login

چهار‌شنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ | 10:27  0 نظر   75 بازدید


جناب آقای دکتر جهرمی

احتراما

از حضرت عالی و همکاران دلسوزتان که با نهایت سعی و تلاش به موقع جهت گرفتن پذیرش و رزرو خوابگاه و در نهایت همکاری موثر برای گرفتن ویزا صمیمانه از شما و یکایک همکاران دوست داشتنی و با اخلاق آن موسسه تشکر میکنم. امیدوارم همواره در تمام امور به موفقیت های بزرگ دست پیدا کنید.

همیشه قدردان الطاف شما هستم.

باتشکر


دیدگاه خود را بیان کنید
https://www.dpu.org.ir/