سلطانی

سپاس بینهایت از سرکار خانم اصفهانی و خانم علیزاده و همچنین مدیریت محترم موسسه اورانوس جناب آقای دکتر جهرمی بابت کمک‌های که برای گرفتن ویزا برای ما انجام دادند. ممنون و سپاس بینهایت.

سپاس بینهایت از سرکار خانم اصفهانی و خانم علیزاده و همچنین مدیریت محترم موسسه اورانوس جناب آقای دکتر جهرمی بابت کمک‌های که برای گرفتن ویزا برای ما انجام دادند. ممنون و سپاس بینهایت.

login
En login

چهار‌شنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ | 10:30  0 نظر   93 بازدید


سپاس بینهایت از سرکار خانم اصفهانی و خانم علیزاده و همچنین مدیریت محترم موسسه اورانوس جناب آقای دکتر جهرمی بابت کمک‌های که برای گرفتن ویزا برای ما انجام دادند. ممنون و سپاس بینهایت.


دیدگاه خود را بیان کنید
https://www.dpu.org.ir/