بهشتی

گاهی اوقات یک پیروزی میتونه تلخی همه شکستهای گذشته را جبران بکنه، شیرینی گرفتن ویزایی که میشه گفت اگه موسسه اورانوس نبود کارهای مهاجرت من شاید اصلا درست پیش نمیرفت. از صمیم قلب از همه ی عزیزان  که تو موسسه به من کمک کردند مچکرم و یک تشکر ویژه از خانم اصفهانی عزیز که تو همه این مدت پا به پای ما پیش اومدن و خیلی بیشتر از مسئولیت خودشون برای ما زحمت کشیدند و واقعا ازشون مچکرم.

گاهی اوقات یک پیروزی میتونه تلخی همه شکستهای گذشته را جبران بکنه، شیرینی گرفتن ویزایی که میشه گفت اگه موسسه اورانوس نبود کارهای مهاجرت من شاید اصلا درست پیش نمیرفت. از صمیم قلب از همه ی عزیزان  که تو موسسه به من کمک کردند مچکرم و یک تشکر ویژه از خانم اصفهانی عزیز که تو همه این مدت پا به پای ما پیش اومدن و خیلی بیشتر از مسئولیت خودشون برای ما زحمت کشیدند و واقعا ازشون مچکرم.

login
En login

چهار‌شنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ | 10:57  0 نظر   89 بازدید


گاهی اوقات یک پیروزی میتونه تلخی همه شکستهای گذشته را جبران بکنه، شیرینی گرفتن ویزایی که میشه گفت اگه موسسه اورانوس نبود کارهای مهاجرت من شاید اصلا درست پیش نمیرفت.

از صمیم قلب از همه ی عزیزان که تو موسسه به من کمک کردند مچکرم و یک تشکر ویژه از خانم اصفهانی عزیز که تو همه این مدت پا به پای ما پیش اومدن و خیلی بیشتر از مسئولیت خودشون برای ما زحمت کشیدند و واقعا ازشون مچکرم.


دیدگاه خود را بیان کنید
https://www.dpu.org.ir/