محمدی

با سپاس فراوان از آقای دکتر جهرمی و تیم حرفهایشون که هرچقدر از حرفه‌ای بودن و همیارشون در این زمینه بگم کم گفتم. امیدوارم همیشه شاد و سلامت باشید.

با سپاس فراوان از آقای دکتر جهرمی و تیم حرفهایشون که هرچقدر از حرفه‌ای بودن و همیارشون در این زمینه بگم کم گفتم. امیدوارم همیشه شاد و سلامت باشید.

login
En login

چهار‌شنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ | 12:53  0 نظر   93 بازدید


با سپاس فراوان از آقای دکتر جهرمی و تیم حرفهایشون که هرچقدر از حرفه‌ای بودن و همیارشون در این زمینه بگم کم گفتم. امیدوارم همیشه شاد و سلامت باشید.


دیدگاه خود را بیان کنید
https://www.dpu.org.ir/