مکرمی

مرسی از شما عزیزان و کادر زحمتکش و دلسوز اورانوس. مرسی از خانم علیزاده که بعد از چندین سال کش و قوص بلاخره شاهد موفقیت من شدن، هکار عزیزشون خانم سیاوشی و مهمتر از همه خانم اصفهانی که با ارشادها و رهنمودهاشون من رو به سرمنزل مقصودم رسوندن و همینطور جناب دکتر جهرمی. سپاس وافر از شما خوبان. در پناه ایزد منان باشید.

مرسی از شما عزیزان و کادر زحمتکش و دلسوز اورانوس. مرسی از خانم علیزاده که بعد از چندین سال کش و قوص بلاخره شاهد موفقیت من شدن، هکار عزیزشون خانم سیاوشی و مهمتر از همه خانم اصفهانی که با ارشادها و رهنمودهاشون من رو به سرمنزل مقصودم رسوندن و همینطور جناب دکتر جهرمی. سپاس وافر از شما خوبان. در پناه ایزد منان باشید.

En

سه‌شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۳ | 13:22  0 نظر   884 بازدید


مرسی از شما عزیزان و کادر زحمتکش و دلسوز اورانوس. مرسی از خانم علیزاده که بعد از چندین سال کش و قوص بلاخره شاهد موفقیت من شدن، هکار عزیزشون خانم سیاوشی و مهمتر از همه خانم اصفهانی که با ارشادها و رهنمودهاشون من رو به سرمنزل مقصودم رسوندن و همینطور جناب دکتر جهرمی. سپاس وافر از شما خوبان. در پناه ایزد منان باشید.


دیدگاه خود را بیان کنید
https://www.dpu.org.ir/