قاسمیانی

با سلام و احترام. امروز جواب ویزای دانشجویی اینجانب همراه با خانواده (همسر و دو فرزند) را دریافت کردم. صمیمانه از موسسه اورانوس تشکر میکنم که در این مسیر با درایت و دانش کافی در این زمینه ما را همراهی کردند و به بهترین نحو ما را در گرفتن جواب مثبت ویزا و گرفتن پذیرش از دانشگاه ملی وین همراهی کردند. از تمامی کادر حرفه‌ای  این موسسه به خصوص جناب آقای دکتر جهرمی، خانم اصفهانی، خانم علیزاده و خانم سیاوشی کمال تشکر را دارم و از صمیم قلب خدا را شاکرم که برای دریافت نتیجه عالی در این زمینه در این موسسه حرفه ای و صادق آشنا شدم.

با سلام و احترام. امروز جواب ویزای دانشجویی اینجانب همراه با خانواده (همسر و دو فرزند) را دریافت کردم. صمیمانه از موسسه اورانوس تشکر میکنم که در این مسیر با درایت و دانش کافی در این زمینه ما را همراهی کردند و به بهترین نحو ما را در گرفتن جواب مثبت ویزا و گرفتن پذیرش از دانشگاه ملی وین همراهی کردند. از تمامی کادر حرفه‌ای  این موسسه به خصوص جناب آقای دکتر جهرمی، خانم اصفهانی، خانم علیزاده و خانم سیاوشی کمال تشکر را دارم و از صمیم قلب خدا را شاکرم که برای دریافت نتیجه عالی در این زمینه در این موسسه حرفه ای و صادق آشنا شدم.

En

چهار‌شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ | 13:34  1 نظر   818 بازدید


با سلام و احترام

امروز جواب ویزای دانشجویی اینجانب همراه با خانواده (همسر و دو فرزند) را دریافت کردم.

صمیمانه از موسسه اورانوس تشکر میکنم که در این مسیر با درایت و دانش کافی در این زمینه ما را همراهی کردند و به بهترین نحو ما را در گرفتن جواب مثبت ویزا و گرفتن پذیرش از دانشگاه ملی وین همراهی کردند.

از تمامی کادر حرفه‌ای این موسسه به خصوص جناب آقای دکتر جهرمی، خانم اصفهانی، خانم علیزاده و خانم سیاوشی کمال تشکر را دارم و از صمیم قلب خدا را شاکرم که برای دریافت نتیجه عالی در این زمینه در این موسسه حرفه ای و صادق آشنا شدم.


مبارکه
دیدگاه خود را بیان کنید
https://www.dpu.org.ir/