تحصیل به زبان انگلیسی در دانشگاه وین 2023

لیست رشته های کارشناسی‌ارشد

لیست رشته های کارشناسی‌ارشد

En

چهار‌شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ | 15:34  0 نظر   8111 بازدید


تحصیل به زبان انگلیسی در دانشگاه وین 2023

.

تحصیل به زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی ارشد

به طور کلی زبان تحصیل در دانشگاه وین آلمانی است. با این حال، برخی از برنامه های کارشناسی ارشد به زبان دیگری (عمدتا انگلیسی) یا ترکیبی از آلمانی و زبان دیگر برگزار می‌شود. برای برخی از دوره ها، سطح زبان باید قبل از پذیرش مشخص شود.

.

رشته‌های ارائه شده به زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی‌ارشد

.

سطح زبان مورد نیاز رشته
...English C1 Anglophone Literatures and Cultures... .1.
English B2... Applied Economics... .2.
English B2... astronomy... .3.
English B2... Banking and Finance... .4.
English B2... Botany/Botany... .5.
English B2... Business Analytics... .6.
English B2... Cognition, Behavior and Neurobiology... .7.
English B2... Communication Science... .8.
English B2... Computational Science... .9.
English B2... Cultural Differences and Transnational Processes (CREOLE)... .10.
English B2... Data Science... .11.
English B2... Drug Discovery and Development... .12.
English B2... East Asian Economy and Society... .13.
English B2... Ecology and Ecosystems... .14.
English C1... English Language and Linguistics... .15.
English B2... Environmental Sciences... .16.
English B2... European Masters in Health and Physical Activity... .17.
English B2... Evolutionary Systems Biology... .18.
English B2... Geography: Global Change and Sustainability... .19.
English B2... Global demographics... .20.
English B2... Green Chemistry... .21.
English B2... Informatics/Computer Science... .22.
English B2... Mathematics... .23.
English B2... Medieninformatik/Media Informatics... .24.
English B2... Meteorology... .25.
English B2... Middle European interdisciplinary master's program in Cognitive Science (MEi:CogSci)... .26.
English B2... Molecular Biology... .27.
English B2... Molecular Microbiology, Microbial Ecology and Immunobiology... .28.
English B2... Molecular Precision Medicine... .29.
English B2... Multilingual Technologies... .30.
English B2... neuroscience... .31.
English B2... Philosophy and Economics... .32.
English B2... physics... .33.
English B2... Physics of the Earth (Geophysics)... .34.
English B2... Research in Economics and Finance... .35.
English B2... Science Technology Society... .36.
English B2... Urban Studies... .37.

.

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره با ما تماس بگیرید.


دیدگاه خود را بیان کنید
https://www.dpu.org.ir/