تحصیل به زبان انگلیسی در دانشگاه وین

لیست رشته های کارشناسی

لیست رشته های کارشناسی

login
En login

جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ | 15:34  0 نظر   6606 بازدید


Anglophone Literatures and Cultures

Banking and Finance

Botanik/Botany

Communication Science

Drug Discovery and Development

East Asian Economy and Society - Wirtschaft und Gesellschaft Ostasiens

Ecology and Ecosystems

English Language and Linguistics

Environmental Sciences

Evolutionary Systems Biology

Health and Physical Activity

Informatik/Computer Science

Mathematik/Mathematics

Medieninformatik/Media Informatics

Middle European interdisciplinary master's programme in Cognitive Science )MEi:CogSci)

Molekulare Mikrobiologie, Mikrobielle Ökologie und Immunbiologie/Molecular Microbiology, Microbial Ecology and Immunobiology

Physics of the Earth) Geophysics)

Science-Technology-Society

Urban Studies

Volkswirtschaftslehre/Economics

لیست رشته های انگلیسی زبان دانشگاه ملی وین در مقطع کارشناسی ارشد به همراه حداقل دانش زبانی مورد نیاز به تفکیک هررشته
برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با مشاورین مجرب موسسه اورانوس تماس بگیرید.


دیدگاه خود را بیان کنید
https://www.dpu.org.ir/