دو رتبه زیر ده دانشگاه علوم پزشکی وین در رتبه بندی CWUR

دانشگاه علوم پزشکی وین دو رتبه زیر ده در رتبه بندی CWUR به دست آورده است.  برای اولین بار، در رتبه بندی جدید  CWUR که بر دستاوردهای دانشگاه در 227 موضوع مختلف مانند علوم طبیعی، علوم اجتماعی و انسانی و همچنین علوم پزشکی است.

دانشگاه علوم پزشکی وین دو رتبه زیر ده در رتبه بندی CWUR به دست آورده است.  برای اولین بار، در رتبه بندی جدید  CWUR که بر دستاوردهای دانشگاه در 227 موضوع مختلف مانند علوم طبیعی، علوم اجتماعی و انسانی و همچنین علوم پزشکی است.

login
En login

شنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ | 00:00  0 نظر   4240 بازدید


دانشگاه علوم پزشکی وین دو رتبه زیر ده در رتبه بندی CWUR به دست آورده است.

برای اولین بار، در رتبه بندی جدید CWUR که بر دستاوردهای دانشگاه در 227 موضوع مختلف مانند علوم طبیعی، علوم اجتماعی و انسانی و همچنین علوم پزشکی است.

جایگاه هفتم در "Allergologie" و جای هشت در "طب اورژانس" را بدست آورده است.

دیدگاه خود را بیان کنید
امتیاز 4.9 /5 از 421 رای
https://www.dpu.org.ir/