تغییر قوانین در کالج زبان ملی وین

 تغییر قوانین برای دانشجویانِ مشغول به تحصیل در کالج زبان ملی وین  (VWU) مدارک ÖSD متاسفانه دیگر نه برای ثبت نام اصلی دانشگاه و نه برای تمدید ویزا و اقامت دانشجویی مورد تایید خواهد بود.

 تغییر قوانین برای دانشجویانِ مشغول به تحصیل در کالج زبان ملی وین  (VWU) مدارک ÖSD متاسفانه دیگر نه برای ثبت نام اصلی دانشگاه و نه برای تمدید ویزا و اقامت دانشجویی مورد تایید خواهد بود.

login
En login

جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ | 00:00  0 نظر   5809 بازدید


تغییر قوانین برای دانشجویانِ مشغول به تحصیل در کالج زبان ملی وین (VWU)

از تاریخ 28/07/2017دانشگاه ملی وین فقط مدرک EPD (Ergänzungsprüfung Deutsch)در سطح B2 را که مستقیما از کالج دانشگاه صادر شده باشد، قبول خواهد کرد. مدارک ÖSD متاسفانه دیگر نه برای ثبت نام اصلی دانشگاه و نه برای تمدید ویزا و اقامت دانشجویی مورد تایید خواهد بود .


دیدگاه خود را بیان کنید
https://www.dpu.org.ir/