شرایط اخذ پذیرش از دانشگاه های آمریکا

پذیرش تحصیلی آمریکا,شرایط اخذ پذیرش از دانشگاه های آمریکا,پذیرش از دانشگاه های آمریکا

متقاضیان تحصیل در اغلب دانشگاه‌های آمریکا در مقاطع مختلف بایستی توانایی اثبات مهارت‌های زبان انگلیسی خود را داشته باشد.

login
En login

  شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | 10:47   0 نظر   41995 بازدید

پیش نیاز ورود به دانشگاه های آمریکا

متقاضیان تحصیل در اغلب کالجها و دانشگاه های آمریکا در مقاطع کارشناسی - کارشناس ارشد و دکتری بایستی توانائی اثبات مهارتهای زبان انگلیسی خود را داشته باشد که در واقع جزئی از پروسه و در واقع از پیش نیازهای پذیرش تحصیلی است و این خود بعنوان یکی از عوامل مهم در اخذ پذیرش از دانشگاه های آمریکا است.


Admission Test Overview:

دانشگاه ها عموما واجد شرایط بودن دانشجو را بعد از دریافت مدارک لازم و نتایج تست های پیش نیاز یررسی میکنند. توانایی و مهارتهای متقاضی در زبان انگلیسی نقش مهمی در اخذ پذیرش تخصیلی دارند. بعضی دانشگاه ها ممکن است ارزش زیادتری نسبت به بقیه مراکز آموزشی برای نتایج این تستها در پروسه پذیرش قائل باشند.

سطح نمرات لازم تستهای پیش نیاز در مراکز آموزشی و بخشهای دانشگاهی مختلف، متقاوت است.

Types of Standardized Tests

اغلب متقاضیان دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری برای اثبات مهارتهای خود در زبان انگلیسی بایستی امتحان تافل را با موفقیت پشت سر بگذارند.

تستهای پیش نیاز برای دوره های کارشناسی:

  • Scholastic Assessment Test - SAT
  • Test of English as a Foreign Language - TOEFL

تستهای پیش نیاز برای دوره های کارشناسی ارشد و دکتری:

Test of English as a Foreign Language - TOEFL

Test of Spoken English - TSE

Graduate Record Examinations (GRE) – for liberal arts, science, math

Graduate Management Admission Test (GMAT) – for business schools/study for MA ) programs

Law School Admission Testing Program (LSAT) – for law schools

Medical College Admission Test (MCAT) – for medical schools

Dental Admission Testing Program (DAT) – for dental schools

Pharmacy College Admission Test - PCAT

Optometry Admission Testing Program - OAT


لازم به ذکر است برخی از دانشگاه ها ممکن است تستهای پیش نیاز دیگری که در لیست فوق نیست را نیز جهت ورود به دانشگاه نیاز داشته باشند.

Test Preparation and Fees

میلیونها دانشجو سالیانه در این آزمونها شرکت میکنند بنابراین می بایست جهت شرکت در این آزمونها سریعا اقدام نمائید تا بتوانید در موقع مقرر تست را انجام و در زمان مقتضی به دانشگاه تحویل دهید.

رتبه دانشگاههای آمریکا

دیدگاه خود را بیان کنید
https://www.dpu.org.ir/