دانشگاه پلی تکنیک کاتالونیا UPC

دانشگاه پلی تکنیک کاتالونیا , دانشگاه کاتالونیا

تحصیل در اتریش - تحصیل در آمریکا - کار در اتریش - کار در آلمان - مهاجرت - ویزای دانشجویی - پذیرش دانشجویی - تحصیل در خارج از کشور - موسسه اعزام دانشجو - اعرام دانشجو - اعزام دانشجو به اتریش - کار در آمریکا - تحصیل در آلمان - تحصیل در اسپانیا

login
En login

  سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰ | 13:51   0 نظر   3078 بازدید


دانشگاه پلی تکنیک کاتالونیا (UPC) یکی از دانشگاهها جهت تحصیل در اسپانیاست و در شهر بارسلونا قرار دارد.

هزینه تحصیل در دانشگاه پلی تکنیک کاتالونیا

 • هزینه تحصیل در مقطع کارشناسی (سالیانه) 3000 تا 4000 یورو
 • هزینه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد (سالیانه) 4000 تا 6000 یورو
 • هزینه تحصیل در مقطع دکترا (سالیانه) 500 تا 1000 یورو
 • هزینه زندگی (ماهیانه) 500 تا 600 یورو

دانشگاه پلی تکنیک کاتالونیا

لیست رشته ها در مقطع کارشناسی دانشگاه پلی تکنیک کاتالونیا به زبان انگلیسی

 • Industrial Technologies and Economic Analysis
 • Civil Engineering
 • Video Game Design and Development
 • Bioinformatics

لیست رشته ها در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پلی تکنیک کاتالونیا به زبان انگلیسی

Aerospace Engineering

 • Master's degree in Aerospace Science and Technology (MAST(
 • Master's degree in Applications and Technologies for Unmanned Aircraft Systems (Drones(
 • Master's degree in Space and Aeronautical Engineering

Applied sciences

 • Erasmus Mundus master's degree in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics (Europhotonics)
 • Master's degree in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering (MAMME)
 • Master's degree in Computer Vision
 • Master's degree in Engineering Physics
 • Master's degree in Photonics
 • Master's degree in Pure and Applied Logic

Architecture, Urbanism and buildind construction

 • Master's degree in Advanced Studies in Architecture-Barcelona (MBArch) Specialisations: Contemporary Design/ Urban and Architectural Management and Valuation / Urbanism / Process, Design and Programming / Theory, History and Culture / Architecture, Energy and Environment / Technological Innovation in Architecture / Architectural Restoration and Rehabilitation
 • Master's degree in Advanced Studies in Design-Barcelona (MBDesign) Specialisations: Contemporary Design / Design, Innovation and Technology / Industrial Design Engineering / Art Direction in Design / Design Research

Civil Engineering

 • Erasmus Mundus master's degree in Coastal and Marine Engineering and Management (CoMEM) Specialisations: Arctic Marine Coastal Engineering (NTNU) / Marine Operations and Management (City) / Environment and Management (Soton) / Coastal Engineering (TUD) / Engineering and Environment (UPC)
 • Erasmus Mundus master's degree in Computational Mechanics
 • Erasmus Mundus master's degree in Hydroinformatics and Water Management (EuroAquae)
 • Master's degree in Numerical Methods in Engineering
 • Master's degree in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions (SAHC)

Industrial design and manufacturing

 • Master's degree in Advanced Studies in Design-Barcelona (MBDesign) Specialisations: Contemporary Design / Design, Innovation and Technology / Industrial Design Engineering / Art Direction in Design / Design Research
 • Master's degree in Automatic Control and Robotics
 • Master's degree in Energy Engineering (linked to the InnoEnergy programme) Specialisations: Renewable Energies / Electrical Energy / Thermal Energy / Energy Management.
 • The master’s degree is part of theInnoEnergy educational project, as are the following International master’s degrees: Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems (SELECT), Renewable Energy (RENE), Smart Cities, and Smart Electrical Networks and Systems (SENSE(
 • Master's degree in Nuclear Engineering (linked to the InnoEnergy programme(
 • Master's degree in Technology and Engineering Management

Informatics Engineering

 • Erasmus Mundus Master in Big Data Management and Analytics (BDMA)
 • Master's degree in Artificial Intelligence
 • Master's degree in Innovation and Research in Informatics (MIRI) Specialisations: Advanced Computing / Computer Graphics and Virtual Reality / Computer Networks and Distributed Systems / Data Science and Business Intelligence / High Performance Computing / Service Engineering

Telecommunications Engineering

 • Master's degree in Applications and Technologies for Unmanned Aircraft Systems (Drones)
 • Master's degree in Applied Telecommunications and Engineering Management (MASTEAM)
 • Master's degree in Electronic Engineering (MEE)
 • Master's degree in Telecommunications Engineering (MET) Specialisations: Wireless Communications / Fibre Optic Communications / Antennas, Microwaves and Photonics for Communications and Earth Observation / Internet Networks and Technologies / Multimedia / Electronics

لیست رشته ها در مقطع دکترا دانشگاه پلی تکنیک کاتالونیا به زبان انگلیسی

rchitecture, Urbanism and construction

 • Architectural Design
 • Architectural, Building Construction And Urbanism Technology
 • Architectural, Civil And Urban Heritage And Refurbishment Of Existing Buildings
 • Architecture, Energy And Environment
 • Theory And History Of Architecture
 • Urban And Architectural Management And Valuation
 • Urbanism

Civil Engineering

 • Civil Engineering
 • Construction Engineering
 • Earthquake Engineering And Structural Dynamics
 • Environmental Engineering
 • Erasmus Mundus In Simulation In Engineering And Entrepreneurship Development (Seed) # Program In Extinction #
 • Geotechnical Engineering
 • Marine Sciences
 • Nautical Engineering, Marine And Naval Radioelectronics
 • Structural Analysis
 • Transport Engineering And Infrastructure # Program In Extinction #

Engineering

 • Automatic Control, Robotics And Vision
 • Biomedical Engineering
 • Business Administration And Management
 • Chemical Process Engineering
 • Electric Energy Systems
 • Electrical Engineering
 • Erasmus Mundus In Advanced Materials Science And Engineering # Program In Extinction #
 • Erasmus Mundus In Environomical Pathways For Sustainable Energy Services (Select+)
 • Materials Science And Engineering
 • Mechanical, Fluids And Aerospace Engineering
 • Natural Resources And Environment
 • Nuclear And Ionizing Radiation Engineering
 • Polymers And Biopolymers
 • Supply Chain And Operations Management
 • Sustainability
 • Textile And Paper Engineering
 • Thermal Engineering

Information and communication technologies Engineering

 • Artificial Intelligence
 • Bioinformatics
 • Computer Architecture
 • Computing
 • Electronic Engineering
 • Erasmus Mundus In Distributed Computing # Program In Extinction #
 • Erasmus Mundus In Information Technologies For Business Intelligence (It4bi – Dc)
 • Erasmus Mundus In Interactive And Cognitive Environments # Program In Extinction #
 • Network Engineering
 • Signal Theory And Communications

Sciences

 • Aerospace Science And Technology
 • Agri-Food Technology And Biotechnology
 • Applied Mathematics
 • Computational And Applied Physics
 • Erasmus Mundus In Photonics Engineering, Nanophotonics And Biophotonics (Europhotonics) # Program In Extinction #
 • Optical Engineering
 • Photonics
 • Statistics And Operations Research

دانشگاه پلی تکنیک کاتالونیا اسپانیا

دیدگاه خود را بیان کنید
امتیاز 4.9 /5 از 421 رای
https://www.dpu.org.ir/