دانشگاه موسیقی و هنرهای نمایشی MDW

دانشگاه MDW

تحصیل در اتریش - تحصیل در آمریکا - کار در اتریش - کار در آلمان - مهاجرت - ویزای دانشجویی - پذیرش دانشجویی - تحصیل در خارج از کشور - موسسه اعزام دانشجو - اعرام دانشجو - اعزام دانشجو به اتریش - کار در آمریکا - تحصیل در آلمان - تحصیل در اسپانیا

login
En login

  جمعه ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ | 16:53   0 نظر    بازدید


دانشگاه موسیقی و هنرهای نمایشی وین MDW

دانشگاه بین المللی موسیقی و صنایع دستی وین یکی از بزرگترین و مشهورترین دانشگاه های جهان در زمینه های موسیقی، تئاتر و فیلم های تخصصی است.

دانشگاه MDW

رشته های تحصیلی در دانشگاه MDW وین

Musical and Instrumental Studies

Composition and Music Theory نوع مدرک: دیپلما (کارشناسی ارشد پیوسته) طول ترم: 10 ترم (6+4)

Conducting نوع مدرک: دیپلما (کارشناسی ارشد پیوسته) طول ترم: 10 ترم (6+4)

Tonmeister Education نوع مدرک: دیپلما (کارشناسی ارشد پیوسته) طول ترم: 10 ترم (6+4)

Keyboard Instruments نوع مدرک و طول ترم: کارشناسی 8 ترم / کارشناسی ارشد 4 ترم

 • Piano کارشناسی، 8 ترم
 • Organ کارشناسی، 8 ترم
 • Harpsichord کارشناسی، 8 ترم
 • Piano Vocal Accompaniment کارشناسی، 8 ترم

Bowed Instruments and Other Stringed Instruments نوع مدرک: دیپلما (کارشناسی ارشد پیوسته) طول ترم: 12 ترم (8+4)

 • Violin
 • Viola
 • Violoncello
 • Double Bass
 • Guitar
 • Harp

Wind and Percussion Instruments نوع مدرک: دیپلما (کارشناسی ارشد پیوسته) طول ترم: 12 ترم (8+4)

 • Flute
 • Recorder
 • Oboe
 • Clarinet
 • Bassoon
 • Saxophone
 • Horn
 • Trumpet
 • Trombone
 • Tuba
 • Percussion Instruments

Chamber Music & New Music نوع مدرک و طول ترم: کارشناسی 8 ترم / کارشناسی ارشد 4 ترم

 • Bachelor's degree programme Piano Chamber Music
 • Master's degree programme Chamber Music
 • Master's degree programme New Music Ensemble

Church Music

 • Catholic Church Music
 • Protestant Church Music

Voice and Musical Theatre Direction

 • Bachelor's degree programme Voice
 • Master's degree programme Art Song and Oratorio
 • Master's degree programme Stage Performance (Opera and Musical Drama)
 • Master's degree programme Vocal Performance
 • Diploma programme Musical Theatre Direction

Music Therapy

Music Therapy نوع مدرک: دیپلما (کارشناسی ارشد پیوسته) طول ترم: 8 ترم

Drama Programme

Acting نوع مدرک: دیپلما (کارشناسی ارشد پیوسته) طول ترم: 8 ترم

Drama Directing نوع مدرک: دیپلما (کارشناسی ارشد پیوسته) طول ترم: 8 ترم

Film & Television

Camera Technology and Cinematography نوع مدرک و طول ترم: کارشناسی 6 ترم

Screenplay Writing and Dramaturgy نوع مدرک و طول ترم: کارشناسی 6 ترم

Film Production نوع مدرک و طول ترم: کارشناسی 6 ترم

Directing نوع مدرک و طول ترم: کارشناسی 6 ترم

Editing نوع مدرک و طول ترم: کارشناسی 6 ترم

Digital Art – Compositing نوع مدرک و طول ترم: کارشناسی ارشد 4 ترم

Music Education

Music Education

Instrumental Music Education

Music Education - Voice and Instruments

Music and Movement Education / Rhythmics

Music Education – Lateral Entry

Doctoral Degree Programme

Doctoral Degree Programme

دیدگاه خود را بیان کنید
امتیاز 4.9 /5 از 421 رای