تحصیل در رشته تاریخ در اتریش

تاریخ اتریش,تحصیل در رشته تاریخ

ویژگی های کلی رشته تاریخ در کشور اتریش

login
En login

  دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸ | 12:19   0 نظر    بازدید


ویژگی های کلی رشته تاریخ در اتریش:

تاریخ یک دیدگاه قانع‌کننده از فعالیت و توانمندی انسان است و یک دیدگاه تحلیلی منحصر به فرد از جهان ارائه می‌دهد. برای درک تاریخچه، محقق باید دانش عمیقی از فرهنگ، مذهب، هنر، سیاست، و جنگ داشته باشد. تاریخ مفهومی انتزاعی است که حداقل دو مفهوم از آن مستفاد می گردد: گاه ناظر به وقایع گذشته و گاه معطوف به مطالعه و بررسی وقایع است، بنابراین هم به علم تاریخ و هم به موضوع آن تاریخ گفته می شود.
منظور از تاریخ مجموعه حوادث فرهنگی ،طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و رویدادهایی است که در گذشته و در زمان و مکان زندگی انسان ها و در رابطه با آنها رخ داده است. ویلیام هنری والش تاریخ را بازگو کردن کلیه اعمال گذشته انسان می داند به گونه ای که نه تنها در جریان وقایع قرار می گیریم بلکه علت وقوع آن حوادث را باز می شناسیم.
تاریخ مطالعه سازمان یافته وقایع رخ داده درون یک جامعه است که مطالعه آن محقق و مورخ را به درک بسیطی رسانده و نوع نگرش مورخ را نسبت به تحولات اتفاق افتاده تغییر می دهد. چه بسا مطالعه ژرف تاریخ بتواند کمک بیشتری به تبیین و تحلیل اتفاقات رخ داده درون یک جامعه کرده و در تغییر رویکردهای سیاسی و اجتماعی یک حکومت سهم به سزایی داشته باشد.
دانشکده تاریخ معاصر دانشگاه وین یک موسسه علمی برای مطالعه تاریخ معاصر است. این موسسه به عنوان عضو موسسه مطالعات هولوکاست در وین اداره می‌شود. موسسه تاریخ معاصر در ۳ ژوئن ۱۹۶۶ توسط وزارت آموزش و پرورش اتریش تاسیس شد.
برای پذیرش در رشته تاریخ در وین تسلط بر زبان آلمانی به عنوان زبان تدریس این رشته در دانشگاه و داشتن سطح زبان B2 الزامی می باشد. در دوره کارشناسی تعداد 180 واحد درسی در 6 ترم به متقاضیان ارائه می شود و امتحان ورودی شامل این رشته نمی شود. همچنین در مقطع کارشناسی ارشد ، رشته تاریخ با 120 واحد درسی در طول 4 ترم به متقاضیان ارائه شده و برای تحصیل داشتن مدرک زبان آلمانی و سطح B2 الزامی است و مانند مقطع کارشناسی آزمون ورودی ندارد. در این رشته دروسی چون تاریخ باستان، قرون وسطی، تاریخ معاصر و تاریخ اروپا ارائه می شود.

گرایشهای رشته ی تاریخ در وین:

• تاریخ فرهنگی Cultural History
• تاریخ اقتصادی Economic History
• تاریخ سیاسی Political History
• تاریخ هنر History of Arts
• تاریخ جهان World History

تاریخ فرهنگی (Cultural History):
تاریخ فرهنگی رویکرد های انسان‌شناسی و تاریخی را با توجه به سنت‌ های فرهنگی مردمی و تفاسیر فرهنگی تجربه تاریخی ترکیب می‌کند. محققان مطالعات فرهنگی اغلب بر چگونگی ارتباط یک پدیده خاص با مسائل ایدئولوژی، ملیت، نژاد، طبقه اجتماعی، و یا جنسیت متمرکز هستند. تاریخ فرهنگی دانشی است میان رشته‌ای که از علوم مربوط به فرهنگ شامل تاریخ، انسان‌ شناسی، جامعه ‌شناسی، مطالعات فرهنگی و امثال این ها همراه با تاریخ استفاده می‌کند. در میان شاخه ‌‌های مختلف علوم انسانی، تاریخ فرهنگی بیشترین نزدیکی و مرز مشترک را با جامعه‌ شناسی، تاریخ و مطالعات فرهنگی دارد. اما تاریخ فرهنگی، تاریخ توجه به اجزای فرهنگ است. نکته دیگر این است که اصطلاح تاریخ فرهنگ ناظر است به سیر شکل‌گیری، تحول، تکامل و دگرگونی فرهنگ و در واقع، نوعی شناخت توصیفی ـ روایی و تاحدودی تلقی تحصّلی از فرهنگ است. نگاه تاریخ فرهنگ، بیش از هرچیز نگاهی سنتی یا کلاسیک به فرهنگ است که در آن هرگز رابطه‌ علت و معلولی جستجو نمی‌شود. این نگاه در صدد تبیین فرهنگ نیست بلکه صرفاً از منظر تاریخ به پدیده‌ فرهنگ می‌نگرد، همان‌طور که از این منظر به سایر پدیده ‌ها چون خانواده، دین، تکنولوژی، دولت و حکومت نگاه می‌کند. حاصل این منظر و نگاه نیز پیدایی گونه‌ های مختلفی از تاریخ همچون تاریخ خانواده، تاریخ دین، تاریخ تکنولوژی، تاریخ دولت، تاریخ حکومت و ... است.

شرایط شغلی گرایش تاریخ فرهنگی در وین:
دپارتمان فرهنگی اتریش به داوطلبانی که واجد شرایط زیر بعد از فارغ التحصیلی در رشته تاریخ فرهنگی در دانشگاه وین باشند خدمات شغلی ویژه ای را ارائه می دهد:
دستاوردهای برجسته در پژوهش؛ سابقه انتشار عالی، شهرت بین‌المللی ؛تجربه در طراحی، تهیه و مدیریت پروژه‌های تحقیقاتی بزرگ و همچنین تمایل و توانایی هدایت گروه‌های تحقیق؛ اشتیاق برای آموزش عالی، تجربه تدریس در دانشگاه‌ها و همچنین توانایی و تمایل به آموزش دانشجویان در تمام مراحل تحصیل (دوره لیسانس، کارشناسی‌ارشد یا دکترا) و نظارت بر رساله‌های دانشگاهی. دانشگاه وین به دنبال سیاست اشتغال غیر تبعیض‌آمیز و ارزش‌ها و فرصت‌های برابر (تاکید ویژه‌ای بر افزایش تعداد زنان در مقام‌های ارشد و دانشگاهی) دارد. با توجه به شرایط مساوی، اولویت به متقاضیان زن داده خواهد شد.

تاریخ اقتصادی (Economic History):
تاریخ اقتصاد مطالعه اقتصادها و پدیده‌های اقتصادی در گذشته است. بررسی تاریخ اقتصاد با استفاده از ترکیبی از روش‌ های تاریخی،آماری و با به کار بردن اقتصاد کاربردی در اتفاقات تاریخی و نهاد های اجتماعی انجام می‌گیرد. این موضوع دربرگیرنده تاریخ بازرگانی و تاریخ مالی بوده و با موضوع‌ های تاریخ اجتماعی،جمعیت‌ شناسی تاریخی و تاریخ نیروی کار هم پوشانی دارد. روبرو شدن با تاریخ اقتصاد به عنوان یک رشته دانشگاهی گسسته برای سال‌ های بسیاری مسئله‌ای بحث‌ برانگیز بوده‌است. در سال ‌های میان دو جنگ جهانی، مدرسه اقتصاد لندن (LSE) و دانشگاه کمبریج اختلافات بسیاری بر سر جدا کردن دو رشته اقتصاد و تاریخ اقتصاد داشتند. اقتصاددانان کمبریج بر این باور بودند که اقتصاد واقعی، تاریخ اقتصاد را دربرمی‌گیرد و این دو رشته نباید از یکدیگر جدا باشند. این در حالی بود که اقتصاددانان مدرسه اقتصاد لندن در این عقیده بودند که تاریخ اقتصاد خود دارای دوره، آموزش و دستورکار تحقیق منحصربه ‌فردی از رشته اصلی اقتصاد است و بنابراین باید که رشته منحصر به ‌فردی باشد. تاریخ اقتصادی جدید اشاره به استفاده سیستماتیک از تئوری‌های اقتصادی یا تکنیک ‌های اقتصاد ‌سنجی به منظور مطالعه تاریخ اقتصادی دارد. به تعبیری دیگر؛ تاریخ اقتصادی مطالعه جنبه‌های اقتصادی جوامع در گذشته؛ تاریخچه استفاده اقتصادی از منابع ؛ زمین، کار و سرمایه؛ یا بررسی عملکرد گذشته اقتصاد می باشد.

تاریخ سیاسی : (Political history)
تاریخ سیاسی روایت و تجزیه و تحلیل رویداد های سیاسی، ایده‌ها، جنبش ‌ها، ارگان ‌های دولتی، رای ‌دهندگان، احزاب و رهبران است. این رشته که با زمینه ‌های دیگر تاریخ، به ویژه تاریخ دیپلماتیک، و همچنین تاریخ قانون اساسی و تاریخ عمومی پیوند دارد.
تاریخ سیاسی مطالعه ساختار و عملکرد قدرت در جوامع بزرگ است. با تمرکز کردن بر نخبگان در قدرت، تأثیر آنان بر جامعه، بر واکنش توده پسند، و در روابط با نخبگان در دیگر تاریخ اجتماعی، که عمدتاً بر اقدامات و شیوه زندگی مردم عادی تمرکز دارد. یا تاریخ مردم، که کار تاریخی از دیدگاه مردم عادی است. در معنای اول تاریخ یعنی مجموعه رویداد های مربوط به زمان گذشته؛ به معنای دوم تاریخ یعنی نوعی عمل یا تلاش برای شناختن همان مجموعه رویداد های متعلق به زمان گذشته است. در کنار مفهوم تاریخ، تاریخ سیاسی یعنی شناخت تحولات مرتبط با قدرت سیاسی نهادینه که با اعمال زور سازمان یافته سروکار دارد.
اگر تاریخ سیاسی شناخت تحول قدرت سیاسی نهادینه تعریف شود و دولت عالی ترین مصداق نهادینه شدن قدرت سیاسی باشد می توان تاریخ سیاسی را تاریخ تحول قدرت سیاسی نهادینه در قالب دولت تعریف کرد. به عبارتی اگر موضوع تاریخ سیاسی بررسی دگرگونی قدرت سیاسی نهادینه در گذشته باشد و نهادینه شدن قدرت سیاسی هم در قالب دولت یا در ارتباط با دولت صورت بگیرد تاریخ سیاسی اساساً تاریخ تحول دولت خواهد بود.

تاریخ هنر (History of Arts):
تاریخ هنر مطالعه اشیاء هنری در زمینه‌های توسعه تاریخی و مفاهیم سبکی است؛ این مطالعه شامل نقاشی، مجسمه‌سازی، معماری، سرامیک، مبلمان و دیگر اشیا زینتی است. تاریخ هنر، تاریخ گروه‌های مختلف مردم و فرهنگ آن‌ها در سراسر آثار هنری آن‌ها است. مورخان هنری دوره ‌های زمانی مختلفی را در تاریخ هنر مقایسه می‌کنند. چنین مقایسه‌ای از هنر قرون‌وسطی تا هنر رنسانس صورت می گیرد. این تاریخ فرهنگ ‌ها در آثار هنری خود به اشکال مختلف نشان داده می‌شود. هنر را می توان با لباس، معماری، مذهب و... نشان داد. تاریخ هنر به سرگذشت هنرهای تجسمی، نمایشی، شنیداری و کلامی اشاره دارد و به سیر تحول آن در گذر تاریخ می‌پردازد. نقطه آغاز تاریخ هنر در جهان، هنر ماقبل تاریخ و آثار هنری غارنشینان ؛ اغلب نقاشی‌ها و مجسمه‌های بدوی (primitive) و ابتدایی از حیوانات و انسان‌ها است. علاوه بر هنر ابتدایی، تاریخ هنر را می‌توان بر اساس منطقه به چند عرصه تقسیم کرد. هنر خاور باستان در سرزمین‌های خاورمیانه و هندوستان، هنر یونان باستان و روم باستان، هنر بیزانس، هنر اسلامی، هنر خاور دور، هنر قرون وسطا در دوران استیلای کلیسا بر اروپا، هنر دوره رنسانس، هنر نوین غربی و در نهایت هنر نوگرای دوران جدید در قرن بیستم از آن جمله‌اند. به عقیده پژوهش‌گران غربی تاریخ هنر، هنر ابتدایی می‌تواند هنر انسان‌های معاصر را که سبک زندگی و فرهنگی بدوی دارند، در کنار هنر انسان ‌های ما قبل تاریخ در برگیرد. برخی این نگاه پژوهش‌گران غربی را ناشی از سلطه فکری خاصی می‌دانند که آن‌ها در برخورد با سایر تمدن‌ها و براساس توسعه ‌های مادی و فن‌آورانه تمدن غربی برای خود قائل هستند.

تاریخ جهان (World History):
تاریخ جهان مجموعه وقایعی است که در طول زمان برای انسان ‌های روی کره زمین اتفاق افتاده‌است. تاریخ انسان باستان با اختراع خط آغاز شده که به صورت مستقل از یکدیگر، در بسیاری از نقاط زمین رخ داده‌ است و امکان ثبت و انتقال خاطرات و تجربیات بشری و راهی برای ارتباط با یکدیگر را فراهم ساخت تا زمینه‌ ساز رشد دانش شود. با این حال درک بهتر تاریخ بشری، نیازمند مراجعه به دوران ما قبل تاریخ است.
تاریخچه جهان معمولاً به:
• عهد عتیق: خاورمیانه باستانی، دوران کلاسیک حوضه دریای مدیترانه، چین و هند باستان تا حدود قرن ۶ میلادی
• قرون وسطی: از قرن ۶ تا قرن ۱۵ میلادی
• دوران پیش مدرن: که شامل رنسانس در اروپا بوده و از قرن ۱۶ تا حدود سال ۱۷۵۰ میلادی است.
• عصر مدرن: از عصر روشنگری و انقلاب صنعتی اروپا در سال‌های ۱۷۵۰ تا کنون
در اروپا معمولاً سقوط امپراطوری روم (۴۷۶میلادی) به عنوان پایان دوره باستان و آغاز قرون وسطی در نظر گرفته می‌شود. هزار سال بعد، در اواسط قرن ۱۵ میلادی، اختراع یوهانس گوتنبرگ در صنعت چاپ مدرن انقلابی در ارتباطات به وجود آورد و کمک کرد تا قرون به پایان رسیده و رنسانس اروپا و انقلاب علمی پدید آیند. در قرن ۱۸، انباشت دانش و فناوری در اروپا به حدی رسید که جرقه ‌های انقلاب صنعتی زده شد.

دیدگاه خود را بیان کنید
امتیاز 4.9 /5 از 421 رای