پذیرش و ویزاهای انجام شده

موسسه اعزام دانشجو دانش پژوهان اورانوس با داشتن کادری مجرب از کارشناسان متخصص در امر پذیرش تحصیلی در زمینه اعزام دانشجو از سراسر ایران( تهران ،شیراز،اصفهان و...) به بهترین و معتبرترین دانشگاه های دنیا از جمله اتریش و آمریکا فعالیت دارد.

login
En login
پذیرش های انجام شده  آمریکاتوسط دانش پژوهان اورانوس پذیرش های اخذ شده اتریش توسط موسسه دانش پژوهان اوانوس

https://www.dpu.org.ir/