(دانشگاه های اتریش) مورد تایید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

"راهی سریع و موثر برای تحصیل در دانشگاه‌های برتر اتریش و آمریکا با موسسه دانش پژوهان اورانوس

login
En login

  چهار‌شنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ | 09:51   0 نظر    بازدید

دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری/اتریش

گروه الف (ممتاز)

 1. BOKU Universität für Bodenkultur Wien صرفا در رشته‌های کشاورزی و جنگداری
 2. Johannes Kepler Universität Linz
 3. Technische Universität Graz
 4. Technische Universität Wien
 5. Universität Wien
 6. Universität Graz
 7. Universität Innsbruck
 8. Universität Klagenfurt
 9. Universität Salzburg
 10. Veterinärmedizinische Universität Wien
 11. Wirtschaftsuniversität Wien

گروه ب (خوب)

 1. Donau Universität Krems
 2. IST AUSTRIA Institute of Science and Technology Austria
 3. MontanUniversität Leoben
 4. Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
 5. Universität Mozarteum Salzburg

گروه ج (متوسط)

 1. Akademie der bildenden Künste Wien
 2. Fachhochschule Campus Wien
 3. Fachhochschule Joanneum
 4. Fachhochschule Oberösterreich
 5. Fachhochschule Saint Polten
 6. Fachhochschule Salzburg
 7. Fachhochschule Technikum Kärnten
 8. Fachhochschule Technikum Wien
 9. Fachhochschule Vorarlberg
 10. Fachhochschule Wiener Neustadt
 11. Kunstuniversität Graz (Universität für Musik und darstellende Kunst Graz)
 12. Kunstuniversität Linz (Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz)
 13. MCI Management Center Innsbruck
 14. MODUL University
 15. Musik und Kunst Privatuniversitat Der Stadt Wien (Konservatorium Wien Privatuniversität)
 16. Sigmund Freud Privatuniversität Wien
 17. Universität für angewandte Kunst Wien
 18. Webster University

دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری/تمامی کشورها

دیدگاه خود را بیان کنید
https://www.dpu.org.ir/