لیست دانشگاه‌هاي پزشکی اتریش مورد تایید وزارت بهداشت،

"راهی سریع و موثر برای تحصیل در دانشگاه‌های برتر اتریش و آمریکا با موسسه دانش پژوهان اورانوس

login
En login

  چهار‌شنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ | 09:51   0 نظر    بازدید

لیست دانشگاه‌هاي مورد تایید وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی/اتریش

1-Karl-Franzens University Graz

2-Med University Graz

3-Med University Innsbruk

4-Med University Vienna

5-Paracelsus Private Medical University

6-University Graz

7-University Innsbruk

8-University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna

9-University of Vienna

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی/ تمامی کشورها دانلود فایل

دیدگاه خود را بیان کنید
https://www.dpu.org.ir/