گورکانی

خیلی ممنونم از کادر مجرب و دلسوز موسسه اورانوس. جناب دکتر جهرمی مدیریت موسسه و خانم علیزاده، اصفهانی و سیاوشی که تو این مدت در کنارمون بودن و عیدی خوبی (ویزای بدون نقص و موفق) بهمون دادند.

خیلی ممنونم از کادر مجرب و دلسوز موسسه اورانوس. جناب دکتر جهرمی مدیریت موسسه و خانم علیزاده، اصفهانی و سیاوشی که تو این مدت در کنارمون بودن و عیدی خوبی (ویزای بدون نقص و موفق) بهمون دادند.

En

چهار‌شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ | 13:37  0 نظر   801 بازدید


خیلی ممنونم از کادر مجرب و دلسوز موسسه اورانوس. جناب دکتر جهرمی مدیریت موسسه و خانم علیزاده، اصفهانی و سیاوشی که تو این مدت در کنارمون بودن و عیدی خوبی (ویزای بدون نقص و موفق) بهمون دادند.


دیدگاه خود را بیان کنید
https://www.dpu.org.ir/